AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Behov for dampspærre i lofter (DaLo)

Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner, med henblik på at nuancere de retningslinjer, der i dag gives på området.

I dag lyder anbefalingen, at hvis der er mere end 150 mm isolering i loftskonstruktionen, skal der etableres dampspærre. Opstillingsmodel af forsøgshusEtablering af en tæt dampspærre kan imidlertid være vanskelig, derfor diskuteres det ofte om kravet ikke kan fraviges i nogle tilfælde.

Spørgsmålet er især aktuelt, hvor der ønskes en betydelig loftsisolering i forbindelse med efterisolering ved energirenovering af bygninger, hvor der kan være uklarhed om den eksisterende loftkonstruktions luft- og diffusionstæthed, men kan også være aktuelt for konstruktioner i nye bygninger.

Hvis der er tilfælde, hvor en traditionel dampspærre kan erstattes af andre løsninger, der er enklere at udføre og ligeså fugtsikre, bliver det mere rentabelt og attraktivt at lave energiforbedringer til gavn for både den enkelte bygningsejer, samfundsøkonomien og miljøet.

Behovet for dampspærre ønskes undersøgt både som funktion af isoleringsmaterialets isoleringsevne (λ-værdi og tykkelse), isoleringsmaterialets hygroskopiske egenskaber og tætheden af loftsbeklædningen.

Forskningen gennemføres som en kombination af systematisk erfaringsopsamling fra praksis, simuleringer og analyser samt prøvning i laboratorium. På denne måde sikres, at både teori og praksis inddrages i undersøgelsen, så det vil kunne vurderes, hvor følsomme forskellige løsninger vil være overfor tolerancer, materialevariationer, udførelsesfejl mv.

Målgruppen for projektets resultater er især projekterende, udførende og producenter i byggeriet. Andre af byggeriets parter vil også kunne bruge resultaterne for at til at træffe et fugtsikkert valg af efterisoleringsløsning uden at disse bliver unødigt dyre.

Forskningsprojektet har fået titlen ’DaLo’ og gennemføres af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, VarmeIsoleringsForeningen, Dansk Byggeri og Byggeskadefonden.

Grundejernes Investeringsfond har lavet en video om projektet og forsøgshuset (YouTube).

DaLo's styregruppe består af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond, VarmeisoleringsForeningen og Dansk Byggeri.

SBi-forskere

Eva B. Møller, Thor Hansen, Ruut Peuhkuri