AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Uddannelser

Kandidat- og masteruddannelser på SBi

SBi har to kandidat- og to masteruddannelser på Aalborg Universitet i København.

Forskellen på en kandidat- og masteruddannelse er, at kandidatuddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse (120 ECTS), som bygger videre på en adgangsgivende bacheloruddannelse, mens en masteruddannelse er en videreuddannelse på deltid (typisk 60 ECTS).

Studienævn for Byggeri og Bolig

Studienævn for Byggeri og Bolig er SBi's studienævn og er ansvarlig for alle uddannelser på instituttet. Find studienævnets medlemmer, kontaktinformation, datoer for møder, referater og dagsordener, mm.

Studienævnet

Prioriteret medarbejderliste

Der er opstået en fejl - vi beklager - prøv igen senere