AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Studienævn for Byggeri og Bolig

Velkommen

Studienævn for Byggeri og Bolig er SBi's studienævn og er ansvarlig for to kandidatuddannelser og to masteruddannelser, og er placeret som en del af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG) under Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet København. 

De fire uddannelser er:

  • Kandidat i Ledelse og Informatik i Byggeriet (LIB)
  • Kandidat i By, Bolig og Bosætning (BBB)
  • Master i Bygningsfysik
  • Master i Universelt Design og Tilgængelighed (MUDT)

Studieleder

Anne Kathrine Frandsen

Studienævnsmedlemmer

Medlemmer af Studienævn for Byggeri og Bolig er:

Kontakt studienævnet på studienaevn@sbi.aau.dk

Møder

Find datoer for studienævnets møder samt dagsordener og referater.

Studienævnsmøder

AAU Studenternet

Website til de studerende, hvor de kan finde al information inden for såvel det faglige (IT, bibliotek, SU, studiekort, etc.) som det sociale (studenterorganisationer, studiemiljø, etc.). 

studerende.aau.dk

Studievejledning

Studievejledning vedr. studieskift, optagelse, dispensation, orlov, barsel, klagevejledning mm.:

Studievejledning på AAU

Regler & blanketter

Links til regler om fx barsel, orlov, studieskift og sygemelding samt blanketter til dispensationer, eksamenstilmelding osv.

Regler og blanketter

Evaluering & Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning samt evalueringer af disse.

evaluering og kvalitetssikring