AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Strategi 2021

Bygge- og boligsektorens kompetencepartner.

SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø, og SBi’s forskning, formidling og uddannelse gennemføres i nært samarbejde med bygge- og boligsektorens aktører.

SBi vil i strategiperioden styrke sin rolle som bygge- og boligsektorens kompetencepartner. Dette sker for at imødekomme behovet for højtuddannede medarbejdere, der kan løse de komplekse problemer, som sektorens virksomheder står overfor. Særligt i relation til bæredygtighed, renovering, internationalisering og digitalisering.

SBi blev etableret i 1947 for at rådgive om offentlige tiltag på bygge- og boligområdet, og den forskningsbaserede myndighedsbetjening vil fortsat være SBi’s kerneopgave.

For at kunne yde myndighederne den ønskede rådgivning omfatter SBi’s forskning en stor bredde af tekniske og samfundsvidenskabelige discipliner. SBi vil benytte dette til særligt at prioritere forskning i problemer, som kræver en helhedsorienteret og tværdisciplinær tilgang.

Med udgangspunkt i positionen som institut på Aalborg Universitets Fakultet for Ingeniør- og Naturvidenskab vil SBi udbyde problembaserede universitetsuddannelser på bachelor- og kandidatniveau, forskningsbaseret efter- og videreuddannelse samt praksisnær forskningsformidling. Uddannelsesaktiviteterne vil tage afsæt i SBi’s tværdisciplinære profil og give de studerende en helhedsorienteret tilgang til bygge- og boligområdet.

Strategien vil lykkes i kraft af SBi’s dygtige og engagerede medarbejdere, som deler en række bærende værdier. Det handler om faglig kvalitet, uvildighed, interesse for samfundets behov, vilje til at samarbejde med bygge- og boligsektorens aktører, fagligt helhedssyn med respekt for andres specialer samt en arbejdsform præget af teamwork med fokus på sammen at opnå de bedst mulige resultater.

Download SBi Strategi 2016-2021 (pdf)