AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Strategi for SBi 2016-2021

SBi’s styregruppe har vedtaget denne strategi den 9. december 2015. Forud er gået mere end et års arbejde med udarbejdelse af strategien, hvor Styregruppen, medarbejderne og ledelsen har bidraget gennem drøftelser på medarbejdermøder, høringer i SBi’s formelle organer og seminarer for ledelsesgruppen. Strategien er således et produkt af en fælles proces, som både medarbejdere og ledelse har deltaget aktivt i.

Strategien handler om, hvordan SBi kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer i byggeriet og det byggede miljø. SBi vil være et nyskabende og udadvendt institut, der fokuserer på de mest centrale af disse udfordringer og bidrager til at løse dem.

Forskning, myndighedsbetjening, vidensformidling og uddannelse, samt et tæt samarbejde af høj kvalitet med praktikere og beslutningstagere, er en forudsætning for at lykkes med disse ambitioner. SBi er kendetegnet ved et højt forskningsniveau, en stærk tilknytning til de centrale aktører inden for byggeriet og det byggede miljø, et tæt samarbejde med myndigheder og et internationalt udsyn. Basis er ambitiøse og engagerede medarbejdere, der ønsker at forbedre byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden og formidling.

Disse kendetegn er enestående, dem vil vi bevare, og de skal bruges som afsæt for forandringer, der gør, at SBi står endnu stærkere i 2021.

Thorkild Ærø,
Direktør

Strategi for SBi 2016-2021 (pdf)