AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Samarbejdsmuligheder

SBi forsker både i samarbejde med danske, internationale, private og offentlige organisationer.

SBi’s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor:

 • Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd
 • Ministerier, kommuner og EU-kommissionen
 • Offentlige og private forskningsfonde
 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

De enkelte samarbejder kan have forskellige formål:

 • Gennemførelse af forskningsprojekter
 • Forskningsbaseret myndighedsbetjening
 • Uddannelse, herunder erhvervs-ph.d.’er
 • Koordinering af større forskningsprogrammer
 • Udvikling og afprøvning af nye løsninger og produkter
 • Evaluering af byggeprocesser og byggerier
 • Evaluering af lovgivning, udviklingsprogrammer mv.
 • Netværksdannelse og sekretariatsbetjening af faglige netværk og lignende
 • Kommunikation af forsknings- og erfaringsbaseret viden
 • Konferencer, seminarer og efteruddannelse
 • Kompetenceudvikling gennem udveksling af medarbejdere

Derudover fremstiller SBi en række håndgribelige produkter i forlængelse af instituttets forskning:

 • Anvisninger, internetløsninger, seminarer og andre formidlingsprodukter
 • Afrapportering af forskningsprojekter
 • Udvikling af software til støtte for projektering mv.