AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Invitation til samarbejde

Samarbejde med SBi indebærer som regel økonomiske forpligtelser for de involverede parter. Dette gælder både i de tilfælde hvor en rekvirent bestiller SBi til at gennemføre en konkret opgave, og i de tilfælde hvor virksomheder og organisationer bidrager med arbejdskraft gennem deres deltagelse i et projekt. Økonomiske forpligtelser er med til at sikre samarbejdsparternes fulde engagement.

Du er velkommen til at kontakte SBi's forskningschefer eller direktør hvis du ønsker at drøfte mulighederne for samarbejde med instituttet.

Hvad kan SBi gøre for din organisation?