AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Forskningsevaluering af SBi, 2010

Et panel af eksterne, forskningskyndige eksperter gennemførte i 2010 en evaluering af SBi's forskningsvirksomhed.

Forskningsevalueringen giver en bedømmelse af SBi's samlede forskningsvirksomhed, hvilket både omfatter videnskabelig højde og praktisk relevans.

Evalueringen fungerer som et internt og eksternt udviklingsredskab for SBi.

Instituttets medarbejdere er på forskellig vis blevet involveret i evalueringsprocessen, bl.a. gennem afdelingsvise selvevalueringer samt møder med evalueringspanelet.

Evalueringspanelet afleverede sin rapport i september 2010, og den er herefter ikke blot blevet drøftet internt, men også eksternt med Erhvervs- og Byggestyrelsen og andre af SBi's samarbejdspartnere med henblik på den videre udvikling af instituttets forskningsvirksomhed.