AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Sekretariat

SBi's sekretariat er med til at realisere instituttets mission om at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø ved at formidle og kommunikere SBi's forskning til forskere, professionelle og borgere. Desuden varetager sekretariatet administrative opgaver inden for økonomi, personale, jura og service.

Sekretariatets opgaver kan oplistes således:

 • Budget, økonomistyring og regnskab vedrørende både instituttets drift og instituttets forskningsprojekter
 • Ledelsesinformation
 • Ansættelser og personaleadministration
 • Juridisk bistand og legalitetskontrol ved kontraktindgåelse
 • Telefoni, postfordeling, indkøb, teknisk udstyr, tjenestebiler mv.
 • Kommunikation

Inden for kommunikation har SBi følgende opgaver:

 • Konsulentfunktion, der samarbejder med instituttets forskere om at kommunikere SBi's viden gennem web, publikationer, it-applikationer og netværksaktiviteter.
 • Forlag, der producerer og markedsfører instituttets elektroniske og trykte publikationer.
 • Kursus- og studiesekretariat, der administrerer og markedsfører SBi's efteruddannelseskurser og universitetsstudier.

Sekretariatets medarbejdere

 • profile image

  Birgitte Christiansen

  Kursussekretær

 • Arbejdsfunktioner

  • Jeg tager mig af planlægning og afholdelse af kurser afholdt af SBi, og jeg hjælper også gerne med det praktiske i forbindelse med konferencer og workshops. Det kan fx være annoncering af arrangementer i AAU's arrangementskalender, indsamling af tilmeldinger, booking af lokale, bestilling af forplejning m.m.
 • profile image

  Christian Skov Jensen

  Studerende, div. stillinger

 • Arbejdsfunktioner

 • profile image

  Claus Nielsen

  Teknisk Designer

 • Arbejdsfunktioner

  • Byggeteknisk illustrator: Tegner byggetekniske illustrationer til SBi-anvisninger i 3D og 2D og udvikler infografik . Kan tegne i 3d i Revit, Solidworks og SketchUp.
 • profile image

  Hanne Brix

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Ombryder publikationer, kundehåndtering og fakturering i forbindelse med abonnementer på Be15, BSim og anvisninger.dk, opdaterer hjemmesider, udarbejder og bestiller grafiske produkter, herunder visitkort og merchandise. Kan vejlede om og kvalitetssikre grafisk opsætning af postere.
 • profile image

  Jesper Kirkeskov

  Kommunikationschef

 • Arbejdsfunktioner

  • Afdelingsleder for SBi's sekretariat, herunder kommunikation, og medlem af SBi's ledelsesgruppe. Kommunikationsrådgivning af SBi's ledelse og forskningsmedarbejdere. Forskningsformidling på bygge- og boligområdet. Pressekontakt. Sociale medier.
 • profile image

  Lise Lotte Beck Raunkjær

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Støtter forskernes udvikling af manuskripter til SBi-anvisninger.
  • Redigerer forskningsrapporter.
  • Skriver pressemeddelelser og nyhedsbreve.
  • Udarbejder kommunikationsplaner.
  • Leder formidlingsprojekter.
 • profile image

  Maja Skovgaard

  Kommunikationskonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Støtter forskerne udvikling af manuskripter til SBi-anvisninger. Skriver pressemeddelelser og nyhedsbreve. Udarbejder kommunikationsplaner. Projektledelse af formidlingsprojekter.
 • profile image

  Niels Samsø Nielsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Støtter udvikling af manuskripter til SBi-anvisninger og forskningsrapporter. Skriver pressemeddelelser og nyhedsbreve. Udarbejder kommunikationsplaner. Projektledelse af formidlingsprojekter.
 • profile image

  Simon Lei Fredslund

  Webmaster

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af SBi's websites og andre digitale projekter.
 • profile image

  Søren Weibøl Bertelsen

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Forlagskoordinator * Salg og markedsføring af bøger i trykt og elektronisk form * Tryk og produktion af udgivelser * Salg og vedligehold af beregningsprogrammet Be18

SBi's målgrupper

Målgrupperne for SBi's kommunikation er bl.a. beskrevet i en bred, kvalitativ målgruppeundersøgelse, en undersøgelse af brugernes syn på instituttets formidlingsindsats, en fokusgruppeanalyse af projekterende arkitekters syn på småhusanvisningen, samt en række analyser vedr. brugen af sbi.dk, sammenfattet i rapporten Praksisorienteret forskningsformidling via af et offentligt website (pdf).

Supplerende viden om SBi's kommunikationssituation kan hentes i rapporten Byggeviden: Oplæg til strategi og handlingsplan (pdf).