AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Rådgivende forum

SBi's Rådgivende Forum er rådgivende organ for Det Rådgivende Udvalg AAU SBi (tidl. styregruppe) og SBi's ledelse, og det har til opgave at følge den faglige udvikling og stille forslag om nye tiltag fra SBi’s side med hensyn til forskning, uddannelse og formidling. Det Rådgivende Forum har aktuelt 17 medlemmer, der repræsenterer SBi’s brugere i bygge- og boligsektoren. Medlemmerne er personligt udpeget af Det Rådgivende Udvalg AAU SBi. 

Medlemmer af SBi's Rådgivende Forum

Offentlige myndigheder og forvaltninger

 • Kontorchef Annette Klint Kofod, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Selvstændig konsulent Holger Bisgaard (tidl. Erhvervsstyrelsen)
 • Direktør Iben Koch, Rudersdal kommune

Bolig- og byfornyelsesselskaber samt byplanlæggere

 • Per Bro, Boligforeningen 3B
 • Jakob Klint, Kuben Management
 • Jonas Mørch Cohen, KAB

Byg- og driftsherrer, developere, investorer

 • Hanne Ullum, Bygherreforeningen

Arkitekter (praktiserende)

 • Michael Schou, White
 • Anders Dragheim, NOVA5 arkitekter as

Ingeniører (praktiserende)

 • Kirsten Engholm Henriksen, ALECTIA A/S
 • Jørgen Nielsen, EKJ

Udførende

 • Jan Eske Schmidt, Tekniq
 • Torben Kaas, Dansk Byggeri

Producenter og leverandører

 • Torben Andersen, Nilan A/S
 • Michael Petersen, Saint-Gobain Isover a/s
 • Kurt Emil Eriksen, Velux
 • Adm. direktør Gitte Krusholm Nielsen, Kalk- og Teglværksforeningen

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.