AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Kommunikation

SBi's kommunikationsafdeling

SBi's kommunikationsafdeling er med til at realisere instituttets mission om at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

SBi definerer kommunikation som en af sine kernefunktioner, i den forstand at instituttet bl.a. omsætter sin forskning til praksis gennem kommunikation med forskningens målgrupper.

SBi's kommunikationsvirksomhed har følgende målsætninger:

 • Formidling af instituttets viden til relevante målgrupper
 • Kommercialisering af instituttets viden på områder hvor det er muligt at opnå brugerbetaling
 • Dialog med omverdenen om emner relateret til SBi's forskning og virksomhed i øvrigt
 • Branding af SBi som et instituttet der forbedrer byggeriet og det byggede miljø

Kommunikationsafdelingen omfatter tre funktioner:

 • Konsulentfunktion, der samarbejder med instituttets forskere om at kommunikere SBi's viden gennem web, publikationer, it-applikationer og netværksaktiviteter.
 • Forlag, der producerer og markedsfører instituttets elektroniske og trykte publikationer.
 • Kursus- og studiesekretariat, der administrerer og markedsfører SBi's efteruddannelseskurser og universitetsstudier.

Grundlaget for afdelingens virksomhed er

SBi's kommunikationspolitik

Kommunikationsafdelingens medarbejdere

 • profile image

  Claus Nielsen

  Teknisk Designer

 • Arbejdsfunktioner

  • Byggeteknisk illustrator: Tegner byggetekniske illustrationer til SBi-anvisninger i 3D og 2D og udvikler infografik . Kan tegne i 3d i Revit, Solidworks og SketchUp.
 • profile image

  Finn Gattmann

  Samarbejdspartner

 • Arbejdsfunktioner

  • Ombryder publikationer, læser korrektur, indscanner dokumenter, fotos og dias, vedligeholder fotodatabase, yder support ved brug af wordskabeloner og producerer andre grafiske produkter fx indbydelse til større arrangementer. Kan vejlede om og kvalitetssikre grafisk opsætning af postere.
 • profile image

  Hanne Brix

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Ombryder publikationer, kundehåndtering og fakturering i forbindelse med abonnementer på Be15, BSim og anvisninger.dk, opdaterer hjemmesider, udarbejder og bestiller grafiske produkter, herunder visitkort og merchandise. Kan vejlede om og kvalitetssikre grafisk opsætning af postere.
 • profile image

  Jesper Kirkeskov

  Kommunikationschef

 • Arbejdsfunktioner

  • Afdelingsleder for SBi's kommunikationsafdeling og medlem af SBi's ledelsesgruppe. Kommunikationsrådgivning af SBi's ledelse og forskningsmedarbejdere. Forskningsformidling på bygge- og boligområdet. Pressekontakt. Sociale medier.
 • profile image

  Maja Skovgaard

  Kommunikationskonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Støtter forskerne udvikling af manuskripter til SBi-anvisninger. Skriver pressemeddelelser og nyhedsbreve. Udarbejder kommunikationsplaner. Projektledelse af formidlingsprojekter.
 • profile image

  Niels Samsø Nielsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Støtter udvikling af manuskripter til SBi-anvisninger og forskningsrapporter. Skriver pressemeddelelser og nyhedsbreve. Udarbejder kommunikationsplaner. Projektledelse af formidlingsprojekter.
 • profile image

  Simon Lei Fredslund

  Webmaster

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af SBi's websites og andre digitale projekter.

SBi's målgrupper

Målgrupperne for SBi's kommunikation er bl.a. beskrevet i en bred, kvalitativ målgruppeundersøgelse, en undersøgelse af brugernes syn på instituttets formidlingsindsats, en fokusgruppeanalyse af projekterende arkitekters syn på småhusanvisningen, samt en række analyser vedr. brugen af sbi.dk, sammenfattet i rapporten Praksisorienteret forskningsformidling via af et offentligt website (pdf).

Supplerende viden om SBi's kommunikationssituation kan hentes i rapporten Byggeviden: Oplæg til strategi og handlingsplan (pdf).