AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Organisation

SBi er organiseret i tre forskningsafdelinger, en direktion, et sekretariat samt et rådgivende udvalg, der modtager input fra det rådgivende forum.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for SBi

Administration
Udvalg og forum