AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Hvem skal jeg kontakte?

Hvem skal jeg kontakte?

Guide til hvem du kan kontakte på SBi vedr. ledelse, administration, kommunikation og forlag.

Denne guide omfatter ikke SBi's forskning og uddannelser, hvor vi i stedet henviser til www.sbi.aau.dk/forskning hhv. www.sbi.aau.dk/uddannelser. Hvis du er studerende og har faglige spørgsmål inden for SBi's forskningsområder, opfordrer vi til, at du selv gennemfører litteratursøgninger, før du eventuelt kontakter vores forskere.

 

Direktion

Direktør, ph.d. Thorkild Ærø eller direktionssekretær Susanne Olsen

 

Forskningsafdelingen for By, bolig og ejendom

Afdelingssekretær Annette Charlotte Johnsen eller forskningschef, dr.scient. Hans Thor Andersen

 

Forskningsafdelingen for Byggeteknik og proces

Afdelingssekretær Solveig Susanne Gattmann eller forskningschef, ph.d. Ruut Hannele Peuhkuri 

 

Forskningsafdelingen for bygningers Energieffektivitet, indeklima og bæredygtighed

Afdelingssekretær Bende Nielsen eller forskningschef, ph.d. Søren Aggerholm

 

Sekretariat og Kommunikation

Konstitueret sekretariatchef Mikael Christensen eller kommunikationskoordinator Karina Sandfeld Jensen

 

Bogholderi

Kontorfuldmægtig Jane Dyhr

 

forlag - Køb af publikationer (SBi-anvisninger, rapporter m.v.):

Telefon 9940 2380 eller e-mail til forlag@sbi.aau.dk ved forlagskoordinator Søren Weibøl Bertelsen

 

SBi-anvisninger online (anvisninger.dk)

Køb af abonnement: SBi Forlag, telefon 9940 2380 eller e-mail anvisninger@sbi.aau.dk ved forlagskoordinator Søren Weibøl Bertelsen
Tekniske problemer: anvisninger@sbi.aau.dk ved forlagskoordinator Søren Weibøl Bertelsen eller webmaster Simon Lei Fredslund.

 

BSim

Køb af licens: telefon 9940 2380 eller e-mail licens@sbi.aau.dk ved overassistent Hanne Brix
Tekniske problemer: bsim-support@sbi.aau.dk ved specialkonsulent Christian Grau Sørensen

 

Be18

Køb af licens: telefon 9940 2380 eller licens@sbi.aau.dk ved overassistent Hanne Brix eller forlagskoordinator Søren Weibøl Bertelsen
Tekniske problemer: be18@sbi.aau.dk ved specialkonsulent Christian Grau Sørensen

 

Efter- og videreuddannelse

Kurser: kurser@sbi.aau.dk ved kursussekretær Birgitte Christiansen eller studiesekretær Silpa Stella Rondón Pinto

Kandidatuddannelser: kandidat@sbi.aau.dk ved studiesekretær Silpa Stella Rondón Pinto

Masteruddannelser: master@sbi.aau.dk ved studiesekretær Silpa Stella Rondón Pinto

 

Skimmelsvampe i bygninger

info@skimmel.dk eller ring 9940 2222
Telefonen er åben mandag og onsdag kl. 10 til 12

 

Tilgængelighed for handicappede

Teknikumingeniør Annette Bredmose