Kontakter, adresse, kort og kørselsvejledning

Statens Byggeforskningsinstitut
Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Telefon: 9940 2525
CVR-nummer: 29102384
EAN-nummer: 5798000019034

 

Kontaktliste

Se en liste over hvem du kan kontakte vedr. SBi's produkter og forskning.

 

Rådgivning til private

SBi har som mål at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Instituttet formidler sine forskningsresultater gennem blandt andet rapporter, kursusaktiviteter og udgivelsen af anvisninger.

Instituttet har imidlertid ikke ressourcer til at yde teknisk rådgivning eller vejledning til borgere i enkeltsager, bortset fra henvendelser om skimmelsvampe i bygninger. Instituttet kan heller ikke yde f.eks. studerende hjælp til litteratursøgning.

Vi må i stedet henvise dig til at finde de oplysninger, du mangler, på internettet – eventuelt på vores hjemmeside www.sbi.dk – eller på biblioteket. I mange tilfælde kan du også få hjælp hos kommunens tekniske forvaltning eller en rådgivende ingeniør.

Du kan læse om mulighederne for at rekvirere SBi til forsknings- og udredningsopgaver og afprøvninger her: www.sbi.aau.dk/om/strategi/samarbejde/.

SBi tilbyder også ekspertrådgivning og konsulentbistand inden for tilgængelighed i byggeri og udearealer. Læs mere her: sbi.dk/tilgaengelighed/Pages/Kontakt-tilgængelighed.aspx

 

 

Kort

 

Kørselsvejledning

Bruger du offentlig transport anbefaler vi at du bruger www.rejseplanen.dk

 

Find din rejseplan her:

Fra:
Til: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Københavns Ko
Dato:
Kl.:
 

 

Kommer du i bil, kan du benytte ruteplanlægningen på fx http://map.krak.dk/ruteplan

Hvem skal jeg kontakte?

Direktør

Thorkild Ærø

 

Direktionssekretær

Susanne Olsen

 

Forskningsafdelingen for By, bolig og ejendom:

Annette Charlotte Johnsen eller Hans Thor Andersen

 

Forskningsafdelingen for Byggeteknik og proces:

Solveig Susanne Gattmann eller Ruut Hannele Peuhkuri 

 

Forskningsafdelingen for bygningers Energieffektivitet, indeklima og bæredygtighed:

Bende Nielsen eller Søren Aggerholm

 

Sekretariatschef

Jens Balslev

 

Bogholderi

Jane Dyhr

 

Kommunikationschef

Jesper Kirkeskov

 

SBi's forlag - Køb af publikationer (SBi-anvisninger m.v.):

Telefon 9940 2380 eller e-mail til forlag@sbi.aau.dk ved Søren Weibøl Bertelsen

 

SBi-anvisninger online (anvisninger.dk)

Køb af abonnement: SBi Forlag, telefon 9940 2380 eller e-mail anvisninger@sbi.aau.dk ved Søren Weibøl Bertelsen
Tekniske problemer: anvisninger@sbi.aau.dk ved Søren Weibøl Bertelsen eller Simon Lei Fredslund.

 

BSim

Køb af licens: telefon 9940 2380 eller e-mail licens@sbi.aau.dk ved Hanne Brix
Tekniske problemer: bsim-support@sbi.aau.dk ved Christian Grau Sørensen

 

Be18

Køb af licens: telefon 9940 2380 eller licens@sbi.aau.dk ved Hanne Brix eller Søren Weibøl Bertelsen
Tekniske problemer: be18@sbi.aau.dk ved Christian Grau Sørensen

 

Efter- og videreuddannelse

Kurser: kurser@sbi.aau.dk ved Birgitte Christiansen eller Silpa Stella Rondón Pinto

Kandidatuddannelser: kandidat@sbi.aau.dk ved Silpa Stella Rondón Pinto

Masteruddannelser: master@sbi.aau.dk ved Silpa Stella Rondón Pinto

 

Skimmelsvampe i bygninger

info@skimmel.dk eller ring 9940 2222
Telefonen er åben mandag og onsdag kl. 10 til 12

 

Tilgængelighed for handicappede

Philip Jensen eller Annette Bredmose

Uddannelser

Studerende på masteruddannelsen
SBi har kandidat- og masteruddannelser samt kurser af kortere varighed.

Uddannelser på SBi

Organisation

Se hvilke afdelinger der findes på SBi

Afdelinger på SBi

Søger du nogen?

Se den samlede liste over alle nuværende ansatte på SBi.

Se alle medarbejdere på SBi