AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Kontakt

Kontakter, adresse, kort og kørselsvejledning

Statens Byggeforskningsinstitut
Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Telefon: 9940 2525
CVR-nummer: 29102384
EAN-nummer: 5798000019034

 

Kontaktliste

Se en liste over hvem du kan kontakte på SBi vedr. ledelse, administration, kommunikation og forlag. Denne guide omfatter ikke SBi's forskning og uddannelser, hvor vi i stedet henviser til www.sbi.aau.dk/forskning hhv. www.sbi.aau.dk/uddannelser. Hvis du er studerende og har faglige spørgsmål inden for SBi's forskningsområder, opfordrer vi til, at du selv gennemfører litteratursøgninger, før du eventuelt kontakter vores forskere.

 

Rådgivning til private

SBi har som mål at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Dette sker gennem forskning, myndighedsrådgivning, uddannelse og formidling til de parter, der kan omsætte instituttets forskningsbaserede viden til praktis.

Instituttet har imidlertid ikke ressourcer til at yde teknisk rådgivning eller vejledning til borgere i enkeltsager. Instituttet kan heller ikke yde studerende hjælp til litteratursøgning.

Vi må i stedet henvise dig til at finde de oplysninger, du mangler, på internettet eller på biblioteket. I mange tilfælde kan du også få hjælp hos kommunens tekniske forvaltning eller en rådgivende ingeniør eller arkitekt.

 

Samarbejde om forskning

Du kan læse om mulighederne for at rekvirere SBi til forsknings- og udredningsopgaver og afprøvninger her: www.sbi.aau.dk/om/strategi/samarbejde/.

 

Rådgivning om tilgængelighed

SBi tilbyder også ekspertrådgivning og konsulentbistand inden for tilgængelighed i byggeri og udearealer. Læs mere her: sbi.dk/tilgaengelighed/Pages/Kontakt-tilgængelighed.aspx

 

Rådgivning om skimmelsvampe i bygninger

SBi driver i samarbejde med Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond www.skimmel.dk, som alle er velkomne til at anvende. På www.skimmel.dk kan du også få adgang til vores telefonservice om skimmelsvampe i bygninger.

 

Kort

 

Kørselsvejledning

Bruger du offentlig transport anbefaler vi at du bruger www.rejseplanen.dk

 

Find din rejseplan her:

Fra:
Til: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Københavns Ko
Dato:
Kl.:
 

 

Kommer du i bil, kan du benytte ruteplanlægningen på fx http://map.krak.dk/ruteplan

Uddannelser

Studerende på masteruddannelsen
SBi har kandidat- og masteruddannelser samt kurser af kortere varighed.

Uddannelser på SBi

Organisation

Se hvilke afdelinger der findes på SBi

Afdelinger på SBi

Søger du nogen?

Se den samlede liste over alle nuværende ansatte på SBi.

Se alle medarbejdere på SBi