AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Temamøde: Universelt design: Når planlægning og arkitektonisk kvalitet skaber inklusion og oplevelser til alle

Temamøde: Universelt design: Når planlægning og arkitektonisk kvalitet skaber inklusion og oplevelser til alle

Vi kan inkludere flere borgere, hvis vores bygninger og det byggede miljø indrettes ud fra principper om universelt design.

Tidspunkt

09.05.2017 kl. 15.30 - 18.00

Beskrivelse

Vi kan inkludere flere borgere, hvis vores bygninger og det byggede miljø indrettes ud fra principper om universelt design. Ofte er det ganske små forhold, der betyder, at nogle ikke er med til idræt, og at andre har svært ved at finde sig tilrette i et traditionelt klasselokale. Måske kommer nogle ikke ind på en uddannelse eller en arbejdsplads på grund af bygningers indretning og det byggede miljøs udformning.

På dette temamøde drøfter vi behovet for ny viden om inklusion gennem universelt design. Hvordan vi i et tæt samarbejde mellem myndighederne, bygherrerne, rådgiverne, de udførende og forskningen kan levere inkluderende løsninger.

 

PROGRAM

15. 30           Velkomst
Ved Palle Adamsen, næstformand i SBi’s styregruppe og direktør Thorkild Ærø, SBi (ordstyrer)
15.40 Inkluderende byggeri: Udfordringer og behov for universelt design
Tony Bech, politisk konsulent, Danske Handicaporganisationer
16.10
Når idrætsfaciliteter inkluderer socialt udsatte
DIF GET2SPORT Amalie Vinde Vrettos, Get2Sport konsulent DIF Public Affairs
UNIVERSELT DESIGN Bjarne Løf Henriksen, konsulent DIF Public Affairs, DIF - Danmarks Idrætsforbund, National Olympisk Komite
16.50 Pause
17.10 Universelt design i praksis
Musholm Bugt Feriecenter – et unikt, handicaptilgængeligt ferie-, konference- og oplevelsescenter i Slagelse Kommune
Nanna Flintholm, AART architects A/S
17.40 Afsluttende debat: Hvad skal byggeforskningen bidrage med af ny viden for at bane vejen for universelt design?
Direktør Thorkild Ærø, SBi
18.00 Tak for i dag

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Kommende arrangementer

Se listen