Seminar: ​Fra rammer til indhold: Værktøjer og metoder i strategiske partnerskaber

Seminar: ​Fra rammer til indhold: Værktøjer og metoder i strategiske partnerskaber

Siden Københavns Kommunes udbud af to rammeaftaler om strategiske partnerskaber i 2016 har debatten om partnerskabers effekter på byggeriets produktivitet og kvalitet fyldt meget i branchen.

Tidspunkt

11.12.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Strategiske partnerskaber er mangt og meget mere end en simpel måde at udbyde og gennemføre byggeprojekter på. Det er en helt ny ’samfundsorden’ baseret på nye spilleregler og relationer mellem byggeriets parter, der bringer løfter om gentagelseseffekter, nytænkning, løbende udvikling og frembringelse af innovative produkter med sig. Men hvordan rammesættes et partnerskab så de bedste betingelser for innovation og projektoptimering gives? Og hvordan tilpasser eller ændrer vi traditionelle metoder og praksisser, så de ikke bliver barrierer i forhold til den ønskede forandring?

Til dette seminar byder teamet bag det Realdania-finansierede følgestudium af Københavns Kommunes strategiske partnerskaber til debat og workshop om de første resultater og erfaringer fra undersøgelsen – og hvordan den resterende branche kan lære af disse erfaringer. Medvirkende fra begge strategiske partnerskaber, DSP PLUS og ByK med TRUST, vil deltage med oplæg og dialog om de værktøjer, som de hver især har udviklet og bragt i spil i forhold til at indfri partnerskabsaftalens intentioner og levere værdi i hele værdikæden.

 

Program

14:00 - 14:05 – Velkommen
 

14:05 - 14:30 – Strategiske partnerskaber: Form, funktion og effekter

I dette oplæg vil temaet bag følgestudiet redegøre for undersøgelsens, begrebet ’strategiske partnerskaber’ og relationerne mellem partnerskabers ’hårde’ og ’bløde’ komponenter og de mulige samfundsmæssige effekter.
v. Stefan Gottlieb & Christian Thuesen
 

14:30 - 15:00 – Proces-Læring-Udvikling-Samarbejde: Værktøjer til proces- og projektoptimering

JAKONs direktør Stein Pettersen og bestyrelsesmedlem Knud Erik Busk, vil fortælle om overvejelserne bag etableringen af DSP PLUS med fokus på de værktøjer partnerskabet har udviklet og taget i anvendelse i eksekveringen deres opgaveportefølje – og hvordan disse adskiller sig fra de traditionelle metoder, der er fremherskende i dag i almindelige udbud og projekter.
v. Stein Pettersen & Knud Erik Busk
 

15:00 - 15:30 – Værktøjer til det gode partnerskab: Eksempler fra maskinrummet i ByK med TRUST

Christina Schulin-Zeuthen og Kim Thinggaard fra ByK med TRUST vil give et indblik i maskinrummet på partnerskabet og fortæller om arbejdet med at understøtte og indholdsfylde visionerne om det gode partnerskab. Gennem konkrete eksempler fra det daglige arbejde i ByK med TRUST belyses successer og udfordringer – og hvordan den stejle læringskurve håndteres.
v. Kim Thinggaard & Christina Schulin-Zeuthen
 

15:30 - 15:45 – Pause
 

15:45 - 16:30 – Workshop: Fra rammer til indhold

I workshoppen arbejder vi med at afdække værktøjer og metoder til værdiskabelse i strategiske partnerskaber. Vi fokuserer på koblingen mellem rammevilkår og virkemidler, og hvordan potentielt modstridende hensyn kan balanceres med henblik på at sikre samarbejdets succes.
 

16.30 - 17:00 – Opsummering og paneldiskussion

Opsamling på workshoppens resultater og paneldiskussion med alle oplægsholdere.
 

17:00 – Tak for i dag

 

Kontaktoplysninger

For spørgsmål eller yderligere oplysninger om arrangementet kan du kontakte:
Stefan Gottlieb, stg@sbi.aau.dk, eller Christian Thuesen, chth@dtu.dk.

 

Organisationerne bag

Realdania, DTU, Byggeriets Evaluerings Center, KTH, SBI

DSP PLUS er den Strategiske Partnerskabsaftale mellem Byggeri København (ByK), Jakon A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Rørbæk og Møller Arkitekter ApS, LETH & GORI samt Schul Landskabsarkitekter. PLUS står for Proces-Læring-Udvikling-Samarbejde, som er hovedfokus i dette samarbejde, der omhandler tilbygning, nybygning, renovering samt energitiltag for seks fagforvaltninger i Københavns Kommune.

ByK med TRUST er et strategisk partnerskab om udvikling og udførelse af skole- og institutionsbyggerier i København. Det strategiske partnerskab er indgået mellem Byggeri København (ByK) og TRUST (Enemærke & Petersen, KANT arkitekter, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult og GHB Landskab med Rekommanderet som fast tilknyttet rådgiver). TRUST står for Tillid-Ressource-Udvikling-Samarbejde-Trimmet Byggeri, som er hovedfokus i partnerskabet med ByK og to bestillerforvaltninger i Københavns Kommune.Fra rammer til indhold: Værktøjer og metoder i strategiske partnerskaber

Det er gratis at deltage i seminaret, men tilmelding er nødvendig. 

Pris

0

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

BLOXHUB, Bygning C, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København

Mere information

https://billetto.dk/e/fra-rammer-til-indhold-vaerktojer-og-metoder-i-strategiske-partnerskaber-billetter-245158