Ph.d.-forsvar ved Sofie Marie Kristensen

Ph.d.-forsvar ved Sofie Marie Kristensen

Titel: Airborne fungal particles from growth in buildings. The influence of dampness, air jets, and air transfer and their impact on the inflammatory potential.

Tidspunkt

04.12.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Skimmelsvampeaerosoler er allestedsnærværende i både vores ude- og indeklima, men når skimmelsvampene begynder at vokse i vores bygninger, udgør de en sundhedsmæssigrisiko for bygningsbrugerne. Vi indånder skimmelsvampepartikler der bliver frigivet til indeluften fra vækst i bygningerne, hvilket skaber inflammation i vores luftveje. Helbredssymptomer som træthed, hovedpine, irritation af luftvejene, koncentrationsbesvær og endda astma og allergi er hyppigt sat i forbindelse med ophold i bygninger med fugt- og skimmelsvampeskader. Det er derfor yderst relevant at forstå hvilke mekanismer, der har betydning for koncentrationen og artssammensætningen af skimmelsvampe i indeluften. I prøver af luftbåren støv fra indeklimaet er koncentrationen af skimmelsvampe ofte 100 gange lavere end i laboratoriegenerede prøver af skimmelsvampeaerosoler. Derfor er der begrænset viden om f.eks. det inflammatoriske potentiale af prøver med lave koncentrationer af skimmelsvampe. I denne ph.d. afhandling har jeg derfor ved hjælp af et bio-assay med granolucyt-lignende celler målt det inflammatoriske potentiale fra skimmelsvampeprøver med lave koncentrationer. Derudover har jeg undersøgt hvilken indflydelse det har på frigivelsen af skimmelsvampeaerosoler at variere overfladernes fugtighed, lufthastigheden nær en skimmelsvampeangreben overflade eller den tid hvor overfladen er eksponeret for en vis lufthastighed. I afhandlingen indgår derudover et mindre feltstudie hvor luftskiftemålinger i konstruktionshulrum er blevet benyttet til at estimere luftoverførelsen fra disse hulrum til opholdsrummet.

Resultaterne fra denne afhandling bidrager til forståelsen af måderne, hvorpå vi bliver eksponeret for skimmelsvampeaerosoler i indeklimaet, og hvilken påvirkning de har på vores immunforsvar. Resultaterne har bl.a. vist, at artssammensætningen af skimmelsvampe i indeluften påvirkes af den relative luftfugtighed og ventilationsraten, samt af årstiderne. F.eks. faldt andelen af skimmelsvampearter associeret med fugtskadede bygninger når luftskiftet steg. Derudover viste forsøgene, at opfugtede overflader med massiv skimmelvækst frigav flere skimmesvampeaerosoler sammenlignet med udtørrede overflader, hvor væksten var mere moderat, hvilket indikerer, at en hurtig indgriben i afhjælpningsprocessen vil have en gavnlig effekt på bygningsbrugernes eksponeringsrisici. Skimmelsvampeprøverne med lave koncentrationer gav alle et inflammatorisk potentiale i bio-assayet, men det viste sig, at dosis-responskurven var J-formet, hvilket har stor betydning for tolkningen af resultaterne i fremtidige studier af det inflammatoriske potentiale af indeklimaprøver med lave koncentrationer af skimmelsvamp.

Kort om mig:

Jeg er uddannet M.Sc. i Architectural engineering på DTU i 2011 og har derefter arbejdet halvandet år som rådgivende ingeniør med fugt- og skimmelsvampeundersøgelser hos Østergaard Bygge- og Indeklimateknik. I 2013 startede jeg på arbejdet med min Ph.d. afhandling på Aalborg Universitet. Jeg har udført alt mit laboratoriearbejde hos Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) under mit eksterne ophold. Siden oktober i år er jeg igen begyndt at arbejde som bygningsundersøger hos Teknologisk Institut med fugt og skimmelsvampe som speciale.

Overvær ph.d.-forsvaret

Sofie Marie Kristensen forsvarer sin ph.d.-afhandling 4. december 2017 kl. 13-16 på Aalborg Universitet København, Auditoriet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Alle er velkomne. Efter forsvaret er SBi vært ved en reception.

Arrangør

Statens Byggeforskningsinsitut (SBi)

Adresse

Auditoriet, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Kommende arrangementer

Se listen