AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Møde i PCB-netværket

Møde i PCB-netværket

Nu har du igen mulighed for at møde andre med professionel interesse i PCB-forurening af bygninger.

Tidspunkt

18.04.2018 kl. 13.30 - 16.30

Beskrivelse

Nu har du igen mulighed for at møde andre med professionel interesse i PCB-forurening af bygninger.

Netværksmødet holdes onsdag 18. april kl. 13.30 til 16.30 i auditoriet på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Du vil få indblik i den seneste forskning om PCB. Hør blandt andet overlæge Harald Meyer fra Bispebjerg Hospital fortælle om sundhedseffekterne af PCB og planerne for kommende forskning på området. Du kan også høre erfarne branchefolk fortælle om PCB-sanering, håndtering af PCB-holdigt affald og nedrivning af bygninger med PCB.

Alle er velkomne i PCB-netværket. Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig netværksgruppen på www.pcb.aau.dk.

Program

 13.30

 Velkomst

 13.40

 Langsom udtrækning af PCB med offermaterialer

 Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

 14.00

 Status på renovering og nedrivning af højhuse i Brøndby Strand

 14.20

 Sundhedseffekter af PCB og planer for kommende epidemiologisk forskning

 Overlæge Harald Meyer, Bispebjerg Hospital

 14.40

 Pause

 15.00

 Monitorering af PCB efter sanering/afværgeindsatser

 - Erfaringer fra cases - udvikling af PCB i indeklimaet efter sanering
 - Forskellige materialers evne til at adsorbere og desorbere PCB på gasform

 Afdelingsleder Jesper Jørgensen og projektleder Christoffer Marxen Knøster, NIRAS

 15.20

 Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen

 Finn Rasmussen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

 15.40

 PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre

 Direktør Claus Lundsgaard, Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S

 16.00

 PCB-sanering af en skole med fugesanering, forsegling og termisk stripning og   opfølgende målinger, der viser langtidseffekten af termisk stripning.

 Senior projektleder Charlotte Gudum, Golder

 16.20

 Afsluttende bemærkninger

 16.30

 Tak for i dag

 

Tilmeld dig netværksmødet 18. april

 

Pris

Kr. 600 ekskl. moms

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseEnrollment.aspx?Course=42

Kommende arrangementer

Se listen