AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Merværdi gennem innovativ, retfærdig og bæredygtig klimatilpasning i kystnære områder

Merværdi gennem innovativ, retfærdig og bæredygtig klimatilpasning i kystnære områder

Deltag i debatten på workshop hos SBi tirsdag 13. marts kl. 16.00 til 19.30.

Tidspunkt

13.03.2018 kl. 16.00 - 19.30

Beskrivelse

Hvordan kan kommuner og private lodsejere samarbejde om klimatilpasning i kystnære områder for at sikre den mest innovative, den økonomisk mest retfærdige og den stærkeste bæredygtige løsning?

Dette spørgsmål skal vi arbejde på at besvare i fællesskab via spændende oplæg og diskussion. Målsætning for dagen er:

  • At vidensdele og afdække erfaringer med borgerinvolvering i større klimasikringsprocesser
  • At undersøge, hvad der skal til af viden og modeller for et frugtbart samarbejde
  • At se nærmere på retfærdighed og gennemsigtighed i de økonomiske modeller
  • At afdække muligheder for bedre samspil mellem forskellige grupper / dagsordener / fagligheder
  • At undersøge hvad digitale løsninger kan bruges til i samarbejdet om klimasikring

Workshoppen består af oplæg fra lektor Birgitte Hoffmann, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, som har forsket i samarbejde mellem kommuner og borgere i klimatilpasningsprojekter og adjunkt Nina Baron, Metropol, som indleder med et historisk ramme for borgerenes rolle i livtaget med havet langs kystnære byer. Workshoppen er for kommuner, borgere, rådgivere og forskere, som arbejder eller er interesseret i, hvordan klimatilpasningsproblematikken skal organiseres i kystnære områder.

 

Marina - Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities

Workshoppen er del af EU-projektet Marina Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities (http://www.marinaproject.eu/), som bl.a. arbejder med samarbejdsformer inden for hav, klima og innovation. Det betyder også at workshoppen giver adgang til en større digital, interaktiv database om marina-relaterede udviklingsprojekter i Europa. Samtidig forpligter deltagerne sig til at deres input bruges i den videre udvikling af projektet, bl.a. gennem et evalueringsskema.

 

Program for workshoppen 13. marts 2018, AAU CPH, Frederikskaj 10 B, 2450 København SV, lokale 024

15.45: Velkommen og registrering

16.00: Introduktion v. forsker Mette Mechlenborg, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

16.15: Præsentation 1 og dialog: Private lodsejeres rolle i klimatilpasningsprojekter gennem tiden v. adjunkt Nina Baron, Metropol.

16.55: Kort pause

17.00: Præsentation 2 og dialog: Samarbejde om værdiskabelse i klimasikringsprocesser v. lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet.

18.00: Pause og sandwich

18.20: Dialog og anbefalinger til den videre proces

I små grupper udleder vi en analyse af udfordringerne og muligheder, og diskuterer anbefalinger til borgerdrevne/-involverende klimasikringsprocesser

Den videre proces i forskningsprojektet opridses. 

19.15: Farvel og tak

Deltagerne udfylder et kort evalueringsskema til EU.

 

Workshoppen afholdes den 13. marts kl. 16.00-19.30 på Aalborg Universitet København, Frederikskaj 10 B, 2450 København SV, lokale 024. 

Workshop og forplejning er gratis ved bindende tilmelding til Mette Mechlenborg mme@sbi.aau.dk ved oplysning af navn og titel. For information om transport og lokation se nedenfor. 

 

Kontaktpersoner på SBi, AAU CPH/ Marina-projektet:

Mette Mechlenborg, forsker: mme@sbi.aau.dk, telefon 61 30 96 34, personprofil: http://personprofil.aau.dk/137644

Jesper Rohr Hansen, forsker: jer@sbi.aau.dk, personprofil: http://personprofil.aau.dk/115870

 

Find vej, lokale og parkering: AAU CPH, FrederiksKaj 10 B, 2450 København SV, lokale 024

DER ER nu LUKKET FOR TILMELDING, da Workshoppen er fyldt med det ønskede antal deltagere.

På linket nedenfor hvad der er af muligheder for offentlig transport samt kørselsvejledjning.  http://www.aau-cph.dk/om-aau-cph/korselsvejledning/

Ved tilmelding til workshoppen fremsendes en parkeringstilladelse, som udprintes og placeres synligt i forruden ved ankomst. Parkeringstilladelsen gælder kun for dagen. Tilmelding sker til Mette Mechlenborg mme@sbi.aau.dk

Pris

Workshoppen er fyldt nu og der er lukket for tilmelding.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Kommende arrangementer

Se listen