AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 4

MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 4

Tag et enkelt modul af masteruddannelsen. Temaet for modul 4 er 'Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed'

Tidspunkt

30.03.2020 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

På dette modul undersøger vi muligheder og metoder til implementering af universelt design og tilgængelighed. Vi oparbejder viden om forandringsprocesser, og hvordan de kan håndteres på din egen arbejdsplads og i din hverdagspraksis, når nye metoder såsom universelt design implementeres.

Vi analyserer, hvilke barrierer der kan være for at skabe et inkluderende bygget miljø, både inden for byggeriet og andre relaterede fagområder, og vi ser på den rolle kommunikation og samarbejde spiller her.

Vi udfordrer forståelsen af, hvordan vi kan diskutere, italesætte og samarbejde om universelt design og tilgængelighed i vores egen praksis.

Vi går i dybden med at analysere og forstå de politiske og fagpolitiske strategier, der definerer de rammer, vi arbejder inden for i hverdagen. Du præsenteres for strategiske indsatser på flere niveauer – fra internationale organisationer, såsom FN, til nationale politikker, kommunale strategier og faglige interesseorganisationers politikker til strategiske indsatser i den private virksomhed.

Desuden er der på dette modul en studierejse til Norge, hvor vi møder centrale norske eksperter, besøger norske cases og får mulighed for at studere den norske model og erfaring indgående.

Modulet giver indblik i:

  • Implementeringsstrategier og -­processer
  • Regulering og policy-værktøjer
  • Strategisk indsats på forskellige skalatrin
  • By- og lokalplanlægning
  • Caseanalyse
  • Den norske model for universelt design – viden og erfaringer

Modulet består af forelæsninger, workshops, casestudier og en studietur. Der afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Modulet bedømmes med 7-trinsskalaen med ekstern censur.

OPGAVETEMA

Analyse af en kommunal eller regional tilgængeligheds-/universel designstrategi i forhold til implementering og konkretisering i praksis. Der arbejdes med eksisterende strategier og eksisterende cases.

MØDEGANGE

30. marts-1. april + 26.-28. april (Oslo) + 18.-19. maj 2020. 

Der er mundtlig eksamen i juni 2020 i København (dato fastlægges senere).

Undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9.00 til 16.00. Første samlingsdag begynder dog altid kl 10.00 og sidste dag slutter kl 16.00.

PRIS

Enkeltmodul 10 ECTS 18.000 kroner.

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur og forplejning, evt. transport og ophold under seminarer.

Der må desuden påregnes udgifter til studierejsen. Vi søger Dansk-Norsk forening om tilskud til studierejsen, så den studerende betaler selv for flyrejse og delvist for ophold og forplejning.

Tag hele masteruddannelsen eller enkelte moduler

Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år.

Du kan også tage et eller flere moduler uden at gennemføre hele uddannelsen.

Du kan læse meget mere om hele uddannelsen og alle moduler på Master i universelt design og tilgængelighed

ADGANGSKRAV (Gælder for alle modulerne)

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, fx som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen. 

Kontakt 

Camilla Ryhl, faglig vejledning
Tlf. 9940 2398 / mobil 2066 4817
E-mail: car@sbi.aau.dk

Silpa Stella Rondón Pinto, studiesekretær
Tlf. 9940 2285
E-mail: ssp@sbi.aau.dk

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/universelt-design-og-tilgaengelighed/

Kommende arrangementer

Se listen