AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Energirenovering af større bygninger – gratis seminar, København

Energirenovering af større bygninger – gratis seminar, København

Hvordan opnår du både den ønskede energibesparelse og et bedre indeklima ved renovering af større bygninger?

Tidspunkt

10.12.2018 kl. 15.00 - 18.00

Beskrivelse

Det spørgsmål får du svar på, når du deltager i seminaret om energirenovering af større bygninger. Seminaret varer tre timer, og bagefter kan du networke med dine kolleger i branchen.

På seminaret får du præsenteret metoden i SBi-anvisning 269, som udleveres gratis til deltagerne. Du får også nogle konkrete eksempler på, hvordan veltilrettelagte samarbejdsprocesser kan bidrage til at indfri bygherrens forventninger til energibesparelser og bedre indeklima efter renovering. Endvidere får du udleveret Bygherreforeningens nye hvidbog om bygningsdrift.

Seminaret henvender sig særligt til bygherrer, men rådgivere vil også få udbytte af at deltage.

Det er gratis at deltage i seminaret, men du skal tilmelde dig, og det bør du gøre hurtigt, hvis du vil være sikker på en plads.

Seminaret gennemføres for Energistyrelsen.

Program

15.00 Velkomst og introduktion: Hvilke gevinster kan bygherrerne opnå ved at indtænke energibesparelser i renovering af større bygninger? Chefkonsulent Renato Ezban, Energistyrelsen.

15.20 Metoden: Hvordan kan samarbejdet om renoveringsprojekter tilrettelægges, så bygherrernes forventninger om energibesparelser og bedre indeklima bliver indfriet? Rådgiver Lone Hedegaard Mortensen, NIRAS, tidligere seniorforsker på SBi og medforfatter til SBi-anvisning 269, ’Energirenovering af større bygninger – Metode og proces’.

15.50 Bygherrens udfordringer: Hvad bør bygherren særligt være opmærksom på ved energirenoveringsprojekter? Projektchef Graves Simonsen, Bygherreforeningen.

16.10 Pause og networking.

16.40 To bygherrers erfaringer: Hvordan lykkes bygherren med at få indfriet sine forventninger til energibesparelser og godt indeklima ved renovering? Og hvilken rolle spiller driftsfasen?

16.40 Byggechef Steen Ejsing, DAB. Cases: Korngården (Ballerup Almennyttige Boligselskab) og Sorgenfrivang II (Lyngby Almennyttige Boligselskab).

17.00 Partner Morten Juul Heding Andersen, Advokaterne Arup & Hvidt. Case: Ryesgade 30.

17.20 Erfaringsudveksling og diskussion: Hvad skal der til, for at bygherrer og rådgivere i videre omfang samarbejder om at nå et fælles mål for energibesparelser og bedre indeklima ved renoveringer?

17.50 Opsamling og afrunding. Chefkonsulent Renato Ezban, Energistyrelsen.

18.00 Buffet og networking.

 

Tilmeld dig arrangementet

Pris

Gratis

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/pages/SBiOfflineCourseDetails.aspx?Course=51

Kommende arrangementer

Se listen