AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Effektiv byggelogistik i praksis med tværfaglig og digital kommunikation

Effektiv byggelogistik i praksis med tværfaglig og digital kommunikation

Konceptudvikling, benchmarking, uddannelse og sagsforankring

Tidspunkt

07.06.2018 kl. 09.30 - 16.30

Beskrivelse

Udvikling af byggelogistik kan skabe en bedre produktivitet, kvalitet og reducere miljøbelastningen fra byggeriet samt give mindre trængsel på vejene. Men vi har i de seneste 20 år ikke set mange konkrete initiativer, der tænker i logistik på tværs af byggeriets værdikæde. Det bør der ændres på!

”Årsagen er, at byggelogistik har været under radaren i den daglige byggeledelse og tillige ikke fylder noget i branchens uddannelser. Vi har dermed ikke udnyttet de indlysende muligheder,” siger deltagerne i udviklingsprojektet ’Effektiv byggelogistik i praksis’. Efter 4 år arbejde afslutter de projektet med en ny SBi-anvisning og en åben konference den torsdag den 7. juni 2018 på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

På konferencerne vil de involverede bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, undervisere og forskere fremlægge erfaringer og perspektiver fra projektet. Deltagerne vil desuden drøfte, hvordan de kan anvende erfaringerne på kommende byggesager, så byggelogistil bliver en integreret del af den måde, virksomhederne tilrettelægger deres processer og produktion på. Der er også behov for at accelerere udviklingen og herunder sætte fokus på styrket samarbejdet mellem byggeriets parter og leverandørerne, samt sikre at der sættes fokus på byggelogistik i branchens uddannelser.

Konferencen er delt i to sessioner, som hver behandler aktørernes forskellige roller i leverancekæden i henholdsvis et fysisk og et digitalt spor. I indlæggene vises modeller, metoder og praktiske eksempler, og der lægges op til en dialog om den fremtidige udvikling og hvordan organisationerne kan medvirke til forankring af byggelogistik i sektoren.

 

 9.30

 Registrering og morgenkaffe

 10.00

Session 1: Samarbejde, udvikling på sagen og  uddannelse i byggelogistik

 Bygherrekrav til logistik, drift af byggeplads og håndtering af lagre og transporter af   byggevarer, materiel og affald til og fra bygningen. Styrkelse af samarbejdet langs   leverancekæden mellem bygherre, projekterende, udførende og leverandører.   Udvikling og træning på byggepladsen samt grund- og efteruddannelse i   byggelogistik.

 • Dagens program og introduktion til byggelogistik i praksis. Se præsentation
  Projektpartner Niels Haldor Bertelsen, SBi, Aalborg Universitet København.
 • Udbud og opfølgning på byggelogistik hos bygherre
  og projekterende. Se præsentation
  Ole Stensbjerg, FM Bygningsdrift.
 • Styring af byggeplads og leverancer i lokationsplaner for bygningsdele. Se præsentation
  John Engelstrup, B. Nygaard Sørensen A/S.
 11.00

 Pause

 11.20
 • Leveranceservices, sampakning, indbygningslevering og handelsaftaler. Se præsentation
  Brian Patzlaff, Stark.
 • Uddannelse, læring på byggepladsen og tværfaglige kompetencer. Se præsentation
  Projektpartner Allan Ruben Dam, PKE-consult
 • Forankring i byggesager, virksomheder, skoler og organisationer. 
  Dialog med organisationsrepræsentanter.
 12.40

 Frokostpause

 13.30

Session 2: Konceptudvikling, Teknologianvendelse og datahåndtering

 Udvikling af logistikkoncepter med teknologistøtte og teknologiens anvendelse i   planlægning og erfaringsindsamling i leverancekæden. Håndtering af logistik-,   miljø- og produktivitetsdata for transporter, lagre, byggeplads og indbygning i   bygningsdele. Samordning af data langs leverancekæden og forslag til   benchmarking på sags-, virksomheds- og sektorniveau.

 • Introduktion til konceptudvikling, teknologianvendelse og datahåndtering. Se præsentation
  Projektpartner Finn Zoëga, Teknologisk Institut.
 • Digitalisering af bygningsdele, lokationsplaner, leverancer og byggeplads. Se præsentation
  Andreas Kragh, Niras.
 • Den dynamiske byggeplads, lokationsstyring, gentagelser og læring støttet af nye apps. Se præsentation
  Hussein El-Haddad, Enemærke og Petersen. 
 14.30

 Pause

 14.50
 • Leverandørens digitale styring af transporter, lagre, lagerhotel og handel. Se præsentation
  Jens Peder Bjerg, Danske Fragtmænd A/S.
 • Data om logistik, miljø og produktivitet og benchmarking fra sag til sektor. Se præsentation
  Projektpartner Michael Henriques, MOE A/S, Tetraplan.
 • Forankring i byggesager, virksomheder, skoler og organisationer. Dialog med organisationsrepræsentanter.
 16.10

 Opsamling

 16.30

 Tak for i dag

 

Referat

Referat fra konferencen
 

Mere information

Niels Haldor Bertelsen, SBi, Aalborg Universitet København, nhb@sbi.aau.dk

Finn Zoega, Teknologisk Institut, fzo@teknologisk.dk

Jan Boyesen, Informationsnetværket Femern Bælt, jb@mdc.center

 

Pris

Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Kommende arrangementer

Se listen