AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Bæredygtighed i de tidlige designfaser – fokus, koncepter og værktøj

Bæredygtighed i de tidlige designfaser – fokus, koncepter og værktøj

Arbejder du med bæredygtigt byggeri til daglig, er denne workshop noget for dig. Workshoppen afholdes 29. maj 2018 kl. 13.00-16.30 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tidspunkt

29.05.2018 kl. 13.00 - 16.30

Beskrivelse

Workshop

På workshoppen skal vi med afsæt i to forskningsprojekter diskutere, hvordan hensyn til bæredygtighed kan komme i fokus i de tidlige designfaser. Vi skal se på, hvilke koncepter for bæredygtighed, der kan bane vejen for, at bæredygtighed bliver integreret tidligt i designprocessen, og hvordan man kan anvende LCA-værktøjer, selvom datagrundlaget i de tidlige faser er sparsomt. Vi glæder os til at høre, hvordan I mener, at bæredygtighed kan integreres i det tidlige bygningsdesign.

Baggrund

Tidligt i designfasen er der størst mulighed for at integrere bæredygtighed i byggeriet, fordi mange beslutninger stadig er åbne. Desværre anvender mange projekterende først LCA-værkstøjer senere i projektet for at dokumentere byggeriets bæredygtighed. Derfor har InnoBYG igangsat to projekter om at integrere bæredygtighed i de tidlige designfaser af byggeri.

De to forskningsprojekter er InnoBYG-projekterne Bæredygtighedsparadokset og Smidiggørelse af LCA i de tidlige designfaser. I projektet smidiggørelse af LCA har vi arbejdet på at finde ud af, hvordan man allerede på skitseniveau kan bruge programmet LCAbyg til beregning af en bygnings miljøpåvirkning. I projektet Bæredygtighedsparadokset har vi arbejdet med en konceptuel løsningsmodel for problemstillingerne vedrørende bæredygtighed i de tidlige designfaser.

Program

 13.00

Præsentation og diskussion af resultaterne i Bæredygtighedsparadokset, Nils Lykke Sørensen og Turid Borgestrand Øien, SBi

 14:30

Pause

 15:00

Fokusområder for arbejdet med bæredygtighed i de tidlige designfaser, Jan Schipull Kauschen fra Vandkunsten

 15:30

Præsentation af resultaterne i Smidiggørelse af LCA i de tidlige designfaser, Freja Nygaard Rasmussen, SBi

 16:30

Afrunding og tak for i dag

 

Tilmeld dig her

Pris

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseEnrollment.aspx?Course=45

Kommende arrangementer

Se listen