AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Subsites

Oversigt over de websites og værktøjer, som SBi enten selv vedligeholder eller bidrager til.

Flere projekter og konferencer i SBi's regi har deres eget website til at præsentere deres virke, formål resultater m.m. De ligger enten som subsites til sbi.dk, aau.dk eller har sit eget website-domæne.

Desuden har SBi også separate subsites til specifikke funktioner som fx. IT-programmer eller SBi-kurser. Nedenfor er en oversigt med links til de enkelte websites.

 

Aktuelle websites

Be18 - sbi.dk/beregningsprogrammet
Be15 består af beregnings­programmet Be18 og en vejledning (SBi-anvisning 213). Be18 bruges til at dokumentere at en bygning opfylder bygnings­reglementets energi­bestemmelser og til at udregne energi­behov og energi­forbrug i nybyggeri.

Besparelsesberegneren - besparelsesberegner.sbi.dk
Det er med Besparelsesberegneren muligt at udregne energibesparelsen ved efterisolering af klimaskærmen, udskiftning af opvarmningskilde eller installering af solvarme- eller varmepumpeanlæg. Besparelsesberegneren indeholder en række bygningsmodeller for typiske byggeperioder, der anvendes som udgangspunkt for den specifikke beregning.

BR18-væktøjet - krav.byggeriogenergi.dk
Med BR15-værktøj kan håndværkere og andre professionelle indenfor byggeriet få svar på, hvornår husejeren skal efterisolere ifølge reglerne i BR15. Værktøjet er udviklet af Videncenter for energibesparelser i bygninger og vedrører enfamiliehuse til helårsbeboelse.

BSim - sbi.dk/bsim
BSim (Building Simulation) er et integreret edb-værktøj til projektering af bygninger og installationer. BSim består af moduler til visuel fremstilling af bygningsmodellens geometri, simulering af lys, skygge, indeklima og energiforhold.

Bygningsfysikdagen - bygningsfysikdag.dk
Temaet for Bygningsfysikdag 2017 var fugtsikre facader. Vi kom omkring så forskellige, aktuelle bygningsfysiske emner som dampspærrer, trykprøvning, vindspærrer, lette facadeelementer, solafskærmninger, tyndpuds, brandsikkerhed og forventede ændringer i BR18.

Center for boligforskning - boligforskning.dk
Boligforskning i Danmark udføres af en række spredte forskningsmiljøer af forskellig størrelse og med forskelligt fagligt fokus. Center for Boligforskning fungerer i den forbindelse som fagligt forankringspunkt, hvor erfaring og viden udveksles på tværs af de respektive forskningsmiljøer.

COHSMO - cohsmo.aau.dk
COHSMO is a major research project funded under the EU's H2020 programme. The theoretical narrative of the project is that spatial inequality and processes of spatial concentration/urbanization have been exacerbated by the 2008 financial and economic crisis. In order to counter or cushion these negative implications, public, private and civil society stakeholders need to develop institutional capacities to utilise place-based collaboration and to strategize and democratically mobilize communities for policy development, implementation and adaptation.

Efterisolering af tagetage - efterisolering.sbi.dk
Dette site er tiltænkt som en hjælp til håndværkeren, der er i gang med en efterisoleringsopgave af en tageetage der anvendes til bolig. Sitet er derfor optimeret efter at være brugbart på selv en mindre smartphone. Sitet indeholder trin-for-trin arbejdsbeskrivelser for efterisolering af et koldt skunkrum, et varmt skunkrum og skrålofter samt en række beskrivelser af nogle mindre detaljer som fx kvistvinduer, ovenlysvinduer eller loftlem.

Fugtberegneren - fugtberegner.sbi.dk
Fugtberegneren er et online beregningsværktøj, der gør det nemt at teste, om den tiltænkte efterisoleringsløsning er fugtteknisk forsvarlig. Fugtberegneren er udviklet af SBi og DTU Byg. Den er ejet og drevet af Videncenter for energibesparelser i bygninger.

LCAbyg - lcabyg.dk
LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport. LCAbyg er udviklet af SBi med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

LCCbyg - lccbyg.dk
LCCbyg er et værktøj, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele. LCCbyg kan bl.a. hjælpe beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid. Udviklet af SBi i samarbejde med Scheutz & Clementsen Design for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

MATCH - match-project.eu
The aim of MATCH is to support the transition to a sustainable energy system through comparative case studies of smart grid solutions for small consumers (households and small profit/non-profit organisations) in Norway, Austria and Denmark.

PCB i bygninger - pcb.aau.dk
Det er projektets formål hurtigst muligt målet at udvikle et videngrundlag, der sætter os i stand til at udvikle bedre og mere effektive metoder til at afhjælpe problemer med PCB i bygninger. Er du interesseret i at vide mere om resultaterne af projektet, er du velkommen til at melde dig til netværket om PCB i bygninger.

RIBuild - ribuild.eu
RIBuild is a EU research project that develops guidelines on how to install internal thermal insulation in historic buildings while maintaining their architectural and cultural heritage. The purpose is to reduce energy consumption in historic buildings in order to meet the EU 2020 climate and energy targets. RIBuild stands for Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings.

SBi-kurser - kursus.sbi.dk
Her kan du finde og tilmelde dig kurser og arrangementer afholdt af SBi og samarbejdspartnere.

Skimmel.dk - skimmel.dk
Skimmel.dk henvender sig primært til beboere i landets almene boliger samt i det private udlejningsbyggeri med nyttig information om bekæmpelse af skimmelsvamp. Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut står bag skimmel.dk.

Stående Byggepanel - staaendebyggepanel.aau.dk
Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed.

Tjek boligejendomme - tjekboligejendomme.sbi.dk
TjekBoligEjendomme.sbi.dk er et benchmarking-værktøj for etageboligejendomme, som er udviklet af SBi.

Tjek skoleforbrug - tjekskoleforbrug.dk
Tjekskoleforbrug.dk er et værktøj til at måle skolers ressourceforbrug mod hinanden, dvs. et værktøj hvor man kan sammenligne danske folkeskolers el-, varme- og vandforbrug samt CO2-udslip.Websitet er udviklet af SBi i samarbejde med Skoleforvaltningen i Århus kommune og NRGi i Århus.

Universelt design og tilgængelighed - sbi.dk/tilgaengelighed
På websitet finder du SBi-anvisninger, forskning, tjeklister, uddannelser, kurser og links til viden om tilgængelighed og universelt design. Websitet er etableret som led i en aftale mellem Energistyrelsen og SBi og skal medvirke til at højne kvaliteten i byggeriet til gavn for alle brugere uanset funktionsevne.

Virtual Reality lysforskning - vrlys.aau.dk
Aalborg Universitet har igangsat et ambitiøst program for forskning i fotorealistisk gengivelse af belysning. Forskningsfeltet er nødvendigt, så der kan findes svar på hvordan man nedbringer elforbruget uden at tilsidesætte brugernes behov for høj lyskvalitet.

 

Afsluttede projekter

Alternativ isolering - alternativisolering.dk
I 1997 blev der igangsat et udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under Energistyrelsen. By og Byg (i dag Statens Byggeforskningsinstitut) havde til opgave at indsamle, bearbejde og formidle resultaterne. Det er bl.a. sket gennem årlige seminarer samt på hjemmesiden. Sidens indhold er med enkelte undtagelser ikke opdateret siden afslutningen af de sidste projekter under udviklingsprogrammet i 2005.

ARCH17 - arch17.aau.dk
The conference was organised by the Danish Building Research Institute in relation to the Nordic Network for Healthcare Architecture and Nordic Network for Architectural Research in Universal Design.

ARK+ - arkplus.dk
Tværfagligt forskernetværk, der diskuterede aktuel arkitektur og bydannelse i lyset af nye samfundsmæssige og kulturelle strømninger. Netværket blev etableret den 1. juli 2004 og blev afsluttet med afholdelse af seminar samt formulering af forskningsansøgning ved udgangen af 2005.

CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger - cisbo.dk
CISBO var et Realdania-støttet forskningscenter, som eksisterede fra 2009 til 2016. På sitet finder du forskningsrapporter og omtale af CISBOs delprojekter. Sitet vedligeholdes ikke længere.

COFISH16 - cofish16.aau.dk
The Conference on Fire Safety & Health 2016 (COFISH16) focuses on fire safety measures and the associated consequences on human health.

IHSMAG Integrating households in the smart grid - old.sbi.dk/ihsmag
The IHSMAG project contributes with knowledge and recommendations on how to develop integrative smart grid solutions that take the technical and social context of households into account. The IHSMAG project commenced in January 2012 and concluded in May 2016.

Nordic Urban and Housing Research Network (NSBB) - old.sbi.dk/nsbb
The Nordic Urban and Housing Research Network (NSBB) was established in 1997 with the aim of hosting annual Nordic seminars on urban and housing research in the Nordic countries.

Sustainable Refurbishment (SURE) - old.sbi.dk/sure
The SURE project was concluded in April 2011.

Svigtdatabasen - svigtdb.sbi.aau.dk
Med baggrund i en række alvorlige svigt i bærende konstruktioner har Erhvervs- og byggestyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at styrke en systematisk erfaringsopsamling. Erfaringsopsamling består af: indsamling af information om hændelser som truer personsikkerhed eller større samfundsværdier; fx alvorlige svigt, 'nær ved' kollaps, store nedbøjninger; en overvågning af den indsamlede information for udpegning af fokusområder samt bearbejdning af fokusområder resulterende i, en vejledning i hvordan svigt/skader fremadrettet kan undgås.

UserTEC- usertec.aau.dk
UserTEC - User Practices, Technologies and Residential Energy Consumption - is a 5 years research project lead by SBi and supported by Innovation Fund Denmark. The housing sector has been identified as the sector with the largest potential for energy savings. Yet in spite of great technical progress, a large part of the savings are yet to be realized. The potential of energy savings is primarily related to the residents’ practices, for example higher expectations of comfort, lacking understanding of the building technologies and technologies that are not adapted to user needs. To achieve energy savings, future energy efficient technologies have to meet users' needs to a greater extent and support their practices in a sustainable direction. This requires deeper understanding of different user practices and their relations to energy consumption.