AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Branchevejledning for energiberegninger

SBi har været projektleder på Branchevejledning for energiberegninger, der retter sig mod renovering af bygninger.

Læs nyhed om branchevejledningen - version 2.0.

Branchevejledningen består af to dele: en vejledning til udførelse af retvisende energiberegninger samt en kort pjece til bygningsejere om usikkerheder ved energiberegninger.

Energiforbrug som søjlediagram

Formålet med vejledningen er for det første at komme med et oplæg til kommunikation mellem bygherrer og rådgivere om energirenovering, så der gennem øget gennemsigtighed kan genskabes tillid til energiberegninger.

For det andet er målet at levere en guide til udførelse af retvisende energiberegninger, så der er enighed om ensartet brug af metoder til udførelse af energiberegningerne på tværs i byggebranchen.

Initiativet til branchevejledningen kommer fra byggebranchen selv. Energibesparelser og lavt energiforbrug i bygninger er højt på den politiske agenda, og samtidig er troværdigheden af energiberegninger et 'problembarn' i branchen.

Branchevejledning for energiberegninger retter sig mod renovering af bygninger, men den vil naturligt have stort overlap med beregning af energiforbrug ved nybyggeri. Således forventes metode og fremgangsmåde til både beregninger og vurdering af usikkerheder at være sammenfaldende.

Målgruppen er bygherrer med både mindre og større bygningsporteføljer og rådgivere, som leverer beregningsydelser i forbindelse med energirenoveringer.

Hent den seneste udgave af Branchevejledning for energiberegninger – Version 2.0 (pdf, juni 2018).

Omslag til Branchevejledning for energiberegninger, version 2

Hent pjecen Usikkerheder ved energiberegninger (pdf, juni 2014). 

Første udgave af branchevejledningen udkom i 2014 og kan findes på www.innobyg.dk.

SBi har været projektleder på vejledningen, der er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut samt InnoBYG-medlemmer fra byggebranchen, herunder bygherrer og rådgivere. Ud over den tid og økonomi branchen har lagt i udarbejdelsen, er vejledningen, som andre projekter under InnoBYG, støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

SBi-forskere: Kai Kanafani, Jørgen Rose, Søren Aggerholm

Projektgruppen omfatter desuden: Lone Hedegaard Mortensen (Niras), Steffen E. Maagaard (MOE), Peter Noyé (Niras), Kim Hjorth Richter (TI), Rasmus Lund Jensen (AAU).