Oversigt over forskningsgrupper på SBi

Hver afdeling er inddelt i forskningsgrupper, der samlet udgør SBi's forskningsfaglige profil.

Bygningers klimasystemer og lys

Universelt design og tilgængelighed

Byer og boliger

Forskningskoordinator: Jesper Rohr Hansen

Byer og boliger

Byggeproces og innovation

Bygningsfysik & konstruktioner

Indeklimaets sundhedspåvirkninger

Bygningers energieffektivitet og bæredygtighed