AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Forskningsgrupper

Oversigt over forskningsgrupper på SBi

Hver afdeling er inddelt i forskningsgrupper, der samlet udgør SBi's forskningsfaglige profil.

Bygningers energieffektivitet

Lys

Forskningsgruppeleder: Jakob Markvart

Gruppefoto af Forskningsgruppen for Lys

Lys

Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis

Universelt design og tilgængelighed

Transformation af Boliger og Steder

Byggeproces og innovation

Bygningers bæredygtighed

Indeklimaets sundhedspåvirkninger

Bygningsfysik og konstruktioner

Bygningers klimasystemer

Forskningsgruppeleder: Alireza Afshari

Gruppefoto

Bygningers klimasystemer