AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Forskningsgrupper

Oversigt over forskningsgrupper på SBi

Hver afdeling er inddelt i forskningsgrupper, der samlet udgør SBi's forskningsfaglige profil.

Bygningers klimasystemer og lys

Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis

Universelt design og tilgængelighed

Byggeproces og innovation

Bygningsfysik & konstruktioner

Byer og boliger

Forskningskoordinator: Jesper Rohr Hansen

Byer og boliger

Indeklimaets sundhedspåvirkninger

Bygningers energieffektivitet