AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Forskningsgrupper

Oversigt over forskningsgrupper på SBi

Hver afdeling er inddelt i forskningsgrupper, der samlet udgør SBi's forskningsfaglige profil.

Bygningers klimasystemer og lys

Forskningsgruppekoordinator: Jakob Markvart

Forskningsgruppen for bygningers klimasystemer og lys

Bygningers klimasystemer og lys

Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis

Universelt design og tilgængelighed

Forskningsgruppekoordinator: Camilla Ryhl

Forskningsgruppen universelt desgin og tilgængelighed på kajen i Sydhavnen

Universelt design og tilgængelighed

Byggeproces og innovation

Forskningsgruppekoordinator: Stefan Gottlieb

Forskningsgruppen byggeproces & innovation

Byggeproces og innovation

Bygningsfysik & konstruktioner

Byer og boliger

Forskningsgruppekoordinator: Marie Stender

Byer og boliger

Indeklimaets sundhedspåvirkninger

Bygningers energieffektivitet