AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål, 2. udgave

SBi-anvisning under udarbejdelse.

SBi-anvisning 250, 2. udgave
Forfatter: Lone Sigbrand
Redaktør: Maja Skovgaard

Denne anvisning gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet. Spørgsmålene retter sig mod de tidlige faser, fx i forbindelse med en konkurrence, et idéprojekt eller et dispositionsforslag. Formålet er, at bygherre og rådgivere tidligt i byggeprocessen inddrager de grundlæggende aspekter og krav vedrørende tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser. Anvisningen omhandler generel tilgængelighed til og i bygninger, som ikke er boliger.

2. udgaven bliver opdateret i forhold til Bygningsreglement 2015 (BR15) (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2017) og SBi-anvisning 258, Anvisning om Bygningsreglement 2015 (de Place Hansen (red.), 2016).

Der er ikke knyttet nogen følgegruppe til udarbejdelsen af denne SBi-anvisning.