AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Skimmelsvampe i bygninger

SBi-anvisning under udarbejdelse

SBi udarbejder i øjeblikket 3 anvisninger om skimmelsvampe. Arbejdstitlerne er:

 • Skimmelsvampe i bygninger – undersøgelse og vurdering
 • Skimmelsvampe i bygninger – renovering
 • Skimmelsvampe i bygninger – bygningsdrift.

Første anvisning handler om, hvordan man undersøger, om der er skimmelsvampe i bygningen.

Anden anvisning forklarer, hvordan årsagen til skimmelsvampene findes og fjernes, og hvordan man efterfølgende fjerner skimmelsvampene og udbedrer eventuelle skader.

Den tredje anvisning handler om, hvordan de driftsansvarlige forebygger skimmelsvampeangreb. Et gennemgående tema er kvalitetssikring af indsatsen mod skimmelsvampe.  Faglig ansvarlig for anvisningernes indhold er professor Lars Gunnarsen, mens seniorforsker Ulf Thrane er hovedforfatter.

Anvisningerne udgives i en første udgave i 2019 og i en anden udgave i 2021. Udarbejdelsen er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden. Målgruppen er primært bygningsundersøgere, rådgivere, udførende og driftspersonale, der håndterer problemer med skimmelsvampe i etageboliger, rækkehuse, fritliggende enfamiliehuse, skoler og institutioner.

De nye SBi-anvisninger erstatter:

 

Følgegruppe

 • Anne Hempel-Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Anne Mette Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
 • Anne Pia Koch, Teknologisk Institut
 • Betina Hjorth, Astma-Allergi Danmark
 • Birgitte Andersen, DTU
 • Bjørn Petersen, Københavns Kommune
 • Christian Lindgaard Johansen, SSG A/S
 • Claus Lundsgaard, SBMI Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S
 • Dorthe Ruskol, Ruskol A/S
 • Flemming Correll, CONFERMO – Rådgivende Ingeniører
 • Hector O. Villagra Diaz, OBH-gruppen
 • Heine Warthoe, Kiwa Bygningsanalyse A/S
 • Hilde Balling, Sundhedsstyrelsen
 • Jan A. Palm Steffen, Grundejernes Investeringsfond
 • Jane Ziegler, Rambøll
 • Jens Dons, Byggeskadefonden
 • Jens Kornum, Goritas
 • Jonas N. Lindgreen, HouseTest ApS
 • Kasper Cordt Olsen, SBi
 • Kenneth Nielsen, Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse
 • Klaus Rasmussen, Alm. Brand A/S
 • Käte Thorsen, Landsbyggefonden
 • Lars Anker Jensen, Tryg Forsikring A/S
 • Lars Gunnarsen, SBi
 • Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden
 • Lise Lotte Raunkjær, SBi
 • Lotte Pia Uttrup, LPU
 • Marie-Louise Pind, Pind og Partnere Advokater
 • Mikael Østergaard, Østergaard bygge & indeklimateknik a/s
 • Morten Reeslev, Mycometer
 • Morten Seierøe Pedersen, Seierøe Byggeteknik
 • Morten Svarre Langner, Gjensidige Forsikring
 • Niels Erik Ebbehøj, Bispebjerg Hospital
 • Peter Aufeldt, Orbicon
 • Peter A. Nielsen, Pensioneret fra SBi
 • Peter Thompson, Byggeviden aps
 • Pia Wange, Frida Forsikring
 • Simon Heising, Nexus Advokater ApS
 • Sirid Bonderup, SBi
 • Sofie Knudsen, Teknologisk Institut
 • Steen Andrew Elborne, Hussvamp Laboratoriet ApS
 • Suzanne Gravesen, Pensioneret fra SBi
 • Svante Emtoft, Bunch Bygningsfysik ApS
 • Tine Aabye, Forsikring & Pension
 • Tommy Glindvad, Huseftersynsordningen, Sikkerhedsstyrelsen
 • Turid Borgestrand Øien, SBi
 • Ulf Thrane, SBi

Hvis du ønsker at deltage i følgegruppen vedr. denne SBi-anvisnings udarbejdelse, bedes du kontakte teknisk redaktør Lise Lotte Raunkjærllr@sbi.aau.dk.