AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Hustage

SBi-anvisning under udarbejdelse

Forfattere: Erik Brandt, Martin Morelli og Tommy Bunch-Nielsen
Redaktør: Niels Samsø Nielsen

Tage er et af de største problemområder i byggeriet, fordi tage er komplicerede at udføre, og fordi konsekvenserne af skader ofte er både store og kostbare. SBi-anvisningen om tagkonstruktioner skal medvirke til at vælge, projektere og udføre korrekte tagløsninger. Anvisningen skal samle, koordinere og opdatere tilgængelig viden om tage på tværs af faggrupper og vidensinstitutioner, så det sikres, at der ikke er modstrid mellem gældende forskrifter.

 

Følgegruppe

 • Bent L. Rasmussen, Skantag
 • Bjarne A. Andersen, Velux
 • Bjarne Pedersen, Rambøll
 • Brian Sørensen, JUAL
 • Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Erling Jessen, Saint-Gobain
 • Esben Mølgaard, IBF
 • Eva Brandt, IBF
 • Eva Marie Juul Tønning, Mul10 Metal A/S
 • Frank Brøndum, Cembrit A/S
 • Gitte Nielsen, Kalk- og Teglværksforeningen
 • Henrik Pennerup, Mul10 Metal A/S
 • Jannik Augsburg, Martha & Paul Kerrn.Jespersens Fond
 • Jens Dons, Byggeskadefonden
 • Jens Eg, DAFA A/S
 • Jens-Jørn Hunderup, Nordic Waterprofing
 • Jesper Kirkeskov, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Jonas Meng, DAFA A/S
 • Jørgen Munch-Andersen, Træinformation
 • Jørgen Nymark Klausen, Teknologisk Institut, Århus
 • Karina Jensen, VM Zink
 • Keld Stovgaard, Nordic Waterprofing
 • Kenneth Nielsen, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
 • Kim Boytang, Isola
 • Klaus Rughave, Tekniq
 • Lars Pedersen, Monier A/S
 • Lauritz Rasmussen, Træelementforeningen
 • Martin Morelli, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Martin Thomsen, JUAL
 • Michael Petersen, Saint-Gobain
 • Mikael Koch, Træinformation
 • Morten Hjorslev Hansen, Fonden BYG-ERFA
 • Niels Strange, Dansk Byggeri
 • Olav Haugerud, Protan AS
 • Per Poulsen, Sabeto FLEX
 • Peter Kranz, Eurotag
 • Ralf Jensen, VM Zink
 • Roald Sølager, Isola
 • Ruut Peuhkuri, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Sasha Nikolic, DAFA A/S
 • Steen Hedevang, Mul10 Metal A/S
 • Søren Meyer, Grundejernes Investeringsfond
 • Søren Rud Pedersen, Rockwool
 • Thomas Bach, Perform A/S
 • Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Byg ApS
 • Torben Bjørndal, Nordic Waterprofing
 • Torben Nielsen, Icopal

Hvis du vil deltage i følgegruppen for udarbejdelsen af denne anvisning, bedes du sende en e-mail til taganvisning@sbi.aau.dk.