AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

SBi-anvisning under udarbejdelse

Forfattere: Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen, Thomas Cornelius
Redaktør: Niels Samsø Nielsen

Anvisningen er en revision af SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.

Revisionen gennemføres som en følge af Bygningsreglement 2018 (BR18), der indeholder nye regler for den tekniske byggesagsbehandling.  Omfanget af dokumentation afhænger fremover af konstruktionsklasser, og den statiske dokumentation skal for byggerier i konstruktionsklase 2-4 udføres af en certificeret statiker. Anvisningen vejleder i udarbejdelse af start- og sluterklæringer og metode til indplacering i konstruktionsklasser. De nye regler for kontrol af udførelse behandles, herunder hvordan kontrolplaner og kontrolrapporter udarbejdes.

FØLGEGRUPPE

 • Bernt Suikannen
 • Bjarke Romby Nielsen
 • Carsten Sørensen
 • Finn Bloch
 • Finn O. Sørensen
 • Henrik S. Nielsen
 • Jesper Gaarde
 • Kaare Flint
 • Lars A. Reimer
 • Mesut Ocak
 • Niels Strange
 • Ole Møller
 • Tim Gudmand-Høyer

Hvis du vil deltage i følgegruppen for udarbejdelsen af denne anvisning, bedes du sende en e-mail til sbi271@sbi.aau.dk.