Vandtræningscenter sætter nye standarder for tilgængeligt byggeri

Vandtræningscenter sætter nye standarder for tilgængeligt byggeri

Fra de første tanker om idræts- og vandtræningscentret Vandhalla var det bygherrens ambition, at alle personer med alle former for handicap skulle kunne bruge Vandhalla i samme omfang som personer uden handicap. Det er lykkedes ifølge SBi’s evaluering, som konkluderer, at Vandhalla står som et bemærkelsesværdigt eksempel på et ligeværdigt og inkluderende byggeri.

Ligeværdigheden udmærker sig bl.a. ved, at Vandhalla tilbyder en række forskellige muligheder, som brugerne kan vælge imellem, alt efter den enkeltes behov. Der er fx mulighed for omklædning i fællesrum eller private kabiner og flere forskellige måder for nedstigning i vandbassinet. Denne mangfoldighed af løsninger er centralt for Vandhalla som ligeværdigt tilgængeligt byggeri ifølge SBi's evaluering.

Ligeværdighed handler ikke om én løsning for alle

”Tilgængelighed opfattes ofte som ensbetydende med én løsning for alle. Men da arkitekterne i konkurrencefasen mødte skolens elever, blev de opmærksomme på, at én løsning for alle, stik mod intentionen, kan blive begrænsende for nogle personer. Det førte til en erkendelse af, at ligeværdighed snarere handler om at sikre forskellige løsninger, så der er noget for alle. Det har været afgørende for resultatet”, siger forsker Sidse Grangaard fra SBi.

Herudover har en dedikeret bygherre med en stærk vision om et fuldt tilgængeligt byggeri påvirket resultatet. Tilgængelighed var allerede skrevet ind i konkurrenceprogrammet. Det har betydet, at vinderholdet af arkitektkonkurrencen arbejdede med brugerforståelse og ligeværdighed som arkitektonisk hovedgreb helt fra begyndelsen af projektet. Evalueringen peger på, at det kunne være interessant at se flere konkurrenceprogrammer i fremtiden, hvor man arbejder med brugerforståelse.

Læs mere i rapporten ’Vandhalla – Evaluering af tilgængeligheden af Egmont Højskolens Vandhalla’ på www.sbi.dk/vandhalla.

Om Vandhalla

Vandhalla er et idræts- og vandtræningscenter på Egmont Højskolen, bestående af en multihal med klatrevæg og scene, et motionsrum og en svømmehal med en vandrutsjebane, som er fuldt tilgængeligt for alle, uanset handicap. I 2009 blev arkitektkonkurrencen om Vandhalla vundet af tegnestuerne Cubo og Force4 sammen med landskabsarkitekterne GBL – Gruppen for By-og Landskabsplanlægning Aps og ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S. Vandhalla blev indviet 28. februar 2013. SBi’s evaluering er rekvireret af Realdania, som bl.a. har ydet støtte til opførelsen af Vandhalla.

Mere viden

SBi har samlet viden og anvisninger om tilgængelighed og universelt design på www.anvisninger.dk/tilgaengelighed

Læs også SBi’s evaluering af tilgængeligheden af Danske Handicaporganisationers Hus på www.sbi.dk/dh-huset. DH-huset er tegnet af de samme tegnestuer, som står bag Vandhalla.

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.

Bliv master i bygningsfysik

Master i bygningsfysik
Vil du gerne blive bedre til at løse komplekse bygningsfysiske opgaver?

Master i bygningsfysik