Ulighed er også geografisk betinget

Ulighed er også geografisk betinget

At geografi spiller en rolle, når vi taler om både national og regional ulighed, er en gruppe forskere fra bl.a. AAU ikke i tvivl om. I et helt nyt EU-støttet forskningsprojekt vil de derfor undersøge den geografiske ulighed i Europa. I den forbindelse vil de fx se nærmere på tab og gevinster ved den urbanisering, som alle europæiske lande oplever i disse år. Målet er at give gode råd til både EU og nationalstaterne.

Urbanisering og geografisk ulighed på nationalt, regionalt og lokalt plan er omdrejningspunkterne for et helt nyt forskningsprojekt, ”Inequality, urbanization and territorial cohesion: Developing the european social model of economic growth and democatic capacity”, som forskere fra universiteter i syv europæiske lande står bag. Det løber over de næste fire år og er netop blevet støttet med knap 3,8 mio. euro af EU’s forskningsprogram.

- Når vi taler om ulighed, er der ingen tvivl om, at geografien spiller en rolle. Der er forskel på levestandard, uddannelse, jobmuligheder og boligforhold, afhængig af hvor man bor. Noget af det nye i den forbindelse er, at vi ser ulighed på sundhedsområdet. Det gælder også herhjemme. I Kalundborg fx er mere end hver femte borger overvægtig. Der er altså et eller andet, der får kæden til at hoppe af, og nogen bliver på den måde hægtet af, hvis vores mål er, at alle skal have lige muligheder. Noget af det er forbundet med sociale faktorer, men noget hænger også sammen med geografien, forklarer forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet (AAU) Hans Thor Andersen.

Forskerne vil på den baggrund dykke ned i seks områder omkring ulighed og vil interviewe borgere i flere europæiske lande.

- Vi vil bl.a. undersøge, hvordan vi taler om regional ulighed. I Danmark taler vi meget om det, men så er uligheden herhjemme faktisk heller ikke større. I andre lande er den meget større. I den forbindelse vil vi også se på den massive flugt fra landområder til byen samt tab og gevinster ved urbaniseringen. Samtidig er

velfærdsområdet og ideer på tværs af landegrænser også noget, vi vil undersøge. Vores mål er på baggrund af de resultater, vi når frem til, at give gode råd til EU og til nationalstaterne, siger Hans Thor Andersen.

Hans Thor Andersen er koordinator for det store, europæiske forskningsprojekt.

Fakta:

- Forskningsprojektet “Inequality, urbanization and territorial cohesion: Developing the european social model of economic growth and democatic capacity” løber frem til 2021

- Projektet er støttet med 3,748 mio. euro af Europa-Kommissionens rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020

- AAU’s forskere har i den forbindelse modtaget 1,19 mio. euro

- Koordinator for projektet er forskningschef Hans Thor Andersen fra SBi. Fra AAU deltager desuden: lektor Anja Jørgensen, lektor Mia Arp Fallow og lektor Lene Tøllbøll fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt forsker Rikke Skovgaard Nielsen og forsker Jesper Rohr Hansen fra SBi

- Derudover deltager forskere fra Wien Universitet, University of the West of England, Bristol, Harokopio Universitet i Athen, Warszawa Universitet, Polytechnic University of Milan og Vytauto Magnus University i Litauen.

 

For yderligere information kontakt:

Hans Thor Andersen på tlf. 24 45 54 04 eller på e-mail: hta@sbi.aau.dk
Journalist Susanne H. Knudsen på tlf.: 29 60 98 72.

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.

Bliv master i bygningsfysik

Master i bygningsfysik
Vil du gerne blive bedre til at løse komplekse bygningsfysiske opgaver?

Master i bygningsfysik