AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Tiltrædelsesforelæsning

Tiltrædelsesforelæsning

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 14-16 holder professor Alireza Afshari tiltrædelsesforelæsning med titlen ”Innovative løsninger til energieffektiv ventilation i bygninger” ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet København.

Innovative løsninger til energieffektiv ventilation i bygninger

Professor Alireza Afshari

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 14-16

Konferencesalen
Statens Byggeforskningsinstitut
Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Ventilation i bygninger har til formål at opfylde menneskers behov for tilfredsstillende luftkvalitet, og samtidig kan ventilation tilføre eller fjerne varme, så der opnås et ønsket termisk klima i bygningens forskellige rum. Imidlertid er der behov for tekniske løsninger, som er enkle, ressourceeffektive, pålidelige, og som tager hensyn til personerne, der opholder sig i rummene, og deres aktiviteter.

Tiltrædelsesforelæsningen vil fokusere på energieffektive løsninger til forbedring af det atmosfæriske og termiske indeklima i bygninger. Løsninger, der er baseret på udvikling af nye teknologier for ventilation, opvarmning, køling og luftrensning, herunder styring og regulering af systemerne. Det gælder nye og eksisterende bygninger som kontorbygninger, institutioner og skoler samt beboelsesbygninger.

Energieffektivitet betragtes i denne sammenhæng ikke alene som reduktion af energiforbruget, men også som håndtering og optimering af energianvendelsen i tid, fx gennem brug af Smart Grids og lavtemperatur opvarmningssystemer og højtemperatur kølesystemer. Energieffektive løsninger i bygninger omfatter behovsstyring på rumniveau af systemer, der kombinerer ventilation, opvarmning og køling samt løsninger, der kombinerer ventilation, faseskiftende materialer og vedvarende energikilder. Systemer til luftrensning omfatter teknologier, der både er i stand til at reducere koncentrationen af partikler og gasser og tager hensyn til beskyttelse af ventilationssystemet.

Alle interesserede er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.

Venlig hilsen

Thorkild Ærø, direktør for SBi