AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Ny vejledning i dimensionering af trelagsruder

Ny vejledning i dimensionering af trelagsruder

Opdateret SBi-anvisning giver metode til at beregne styrken af de trelagsruder, som efterhånden er blevet standard i dansk byggeri

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har netop opdateret SBi-anvisning 215 om dimensionering af glas i klimaskærmen. Dette sker blandt andet for at besvare spørgsmålet om, hvordan man skal beregne styrken af de højisolerende trelagsruder, som efterhånden er blevet standard ved både nybyggeri og renovering.

Trelagsrudernes energibesparende fordele medfører nemlig nye udfordringer ved beregning af glaslagenes styrke. Dette skyldes, at luften mellem glaslagene ændrer volumen med temperaturen. Med to hulrum er volumenændringen og dermed også udbøjningen større i trelagsruder end i tolagsruder.

Konkrete eksemplerGå til SBi-anvisning 215

SBi-anvisning 215 beskriver de grundlæggende retningslinjer for styrke- og stivhedsberegninger for forskellige glas- og rudetyper, som de forventes at blive i en kommende europæisk standard på området. 

Bagerst i SBi-anvisningen findes et omfattende appendiks med en række konkrete eksempler på fastsættelse af glaslagenes tykkelse ved dimensionering af både to- og trelagsruder. I den nye udgave er dette appendiks udbygget med beregningseksempler for de mest anvendte typer af trelagsruder.

Opdateringen er sket i samarbejde med byggeriets parter, heriblandt Glarmesterlauget, Glasindustrien, Vinduesindustrien, Alufacadesektionen i Dansk Byggeri samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den nye udgave af SBi-anvisning 215 om dimensionering af glas i klimaskærmen kan købes via www.sbi.dk/215.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Ruut Peuhkuri på tlf. 9940 2367 eller rup@sbi.aau.dk. Nedenstående illustrationer kan frit downloades til redaktionel brug på betingelse af kreditering som anført.

Højisolerende trelagsruder i vinduer er efterhånden blevet standard ved både nybyggeri og renovering for, at bygningerne opfylder bygningsreglementets energikrav. - Tegning: SBi.

Højisolerende trelagsruder i vinduer er efterhånden blevet standard ved både nybyggeri og renovering for, at bygningerne opfylder bygningsreglementets energikrav. - Tegning: SBi.

 

Termoruder kan påvirkes af egenlast, vindlast og snelast samt klimalast, der først og fremmest skyldes, at luften i hulrummene ændrer volumen med temperaturen. - Tegning: SBi.

Termoruder kan påvirkes af egenlast, vindlast og snelast samt klimalast, der først og fremmest skyldes, at luften i hulrummene ændrer volumen med temperaturen. - Tegning: SBi.

 

Forside af SBi-anvisning 215, 2. udgave

Forside af SBi-anvisning 215, 2. udgave.

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.