Hvordan er akustikken i din bygning?

Hvordan er akustikken i din bygning?

Om en bygning har gode eller dårlige lydforhold kan være svært at vurdere. Men med bygningsakustiske målinger er det muligt at sætte tal på lydkvaliteten og afklare, om kravene til en bygnings akustiske indeklima er opfyldt.

Udførelse af bygningsakustiske målinger beskrives i SBi-anvisning 217, som nu er kommet i en ny udgave, der er opdateret i henhold til Bygningsreglement 2015 og de nyeste europæiske standarder på området.

Anvisningen giver et ensartet grundlag for udførelse af bygningsakustiske målinger og kan anvendes, når der i byggetilladelsen stilles krav om kontrolmålinger som dokumentation for, at bygningsreglementets krav til for eksempel lydisolation er opfyldt – eller når en bygherre har ønsket dokumentation for lydforholdene.

Udover måling af lydisolation, omfatter anvisningen måling af efterklangstiden i rum og måling af støj fra installationer samt måling og beregning af trafikstøj fra veje og jernbaner.

Bestil den nye udgave af SBi-anvisning 217.

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.

Bliv master i bygningsfysik

Master i bygningsfysik
Vil du gerne blive bedre til at løse komplekse bygningsfysiske opgaver?

Master i bygningsfysik