AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Livscyklusvurdering

Hjælp os med at forbedre LCA

Frem til 31. maj har du mulighed for at deltage i stor, international undersøgelse om LCA i byggeriet.

Interesserer du dig for livscyklusvurderinger (LCA) i byggeriet? 

Så har du nu muligheden for at komme med input til emnet ved at deltage i en stor, international undersøgelse om LCA.
Undersøgelsen gennemføres i 20 lande og er del af et stort forskningsprojekt, hvor SBi deltager.

Forskningsprojektet handler om, hvordan vi kan harmonisere fremgangsmåder for udførelse af LCA i byggeriet.
Fx hvordan vi udvikler kravværdier for bygningers klimabelastning.

Dit input betyder rigtig meget for vores arbejde.
Håber du har tid til at deltage i undersøgelsen, der er på engelsk og tager ca. 15 minutter. 

 

Ja, jeg vil gerne deltage i undersøgelsen