AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

God ventilation i institutioner gør børn mindre syge

God ventilation i institutioner gør børn mindre syge

Børn i vuggestuer og børnehaver bliver ofte syge. Men et godt luftskifte i daginstitutionen hjælper på sygefraværet, viser undersøgelse fra SBi, der har set på sammenhængen mellem ventilation og forekomsten af smitsomme sygdomme blandt børn i vuggestuer og børnehaver.

God ventilation kan betyde, at børn i vuggestuer og børnehaver bliver mindre syge. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, som har set på sammenhængen mellem ventilation og forekomsten af smitsomme sygdomme blandt vuggestue- og børnehavebørn i danske daginstitutioner.

I 11 vinteruger registrerede forskere ved SBi sygefraværet hos 482 vuggestuebørn og 153 børnehavebørn i 20 forskellige daginstitutioner. Samtidig blev der gennemført målinger af kuldioxidkoncentrationen (CO2) og luftskiftet i institutionerne.

Undersøgelsen viste, at ventilation i daginstitutioner har stor betydning for smitsomme sygdomme hos småbørn.

- Vi fandt en tydelig sammenhæng mellem luftskifte målt i vuggestuer og sygefravær blandt vuggestuebørnene, hvilket betyder, at børn i daginstitutioner med god ventilation og dermed et højere luftskifte har haft færre sygefraværsdage, fortæller seniorforsker Barbara Kolarik.

Undersøgelsen viste også, at der er en sammenhæng mellem CO2-koncentrationer målt i både vuggestuer og børnehaver og hvor meget børnene er syge. Børn i institutioner, hvor gennemsnittet af CO2-koncentrationen er lavt, har færre sygedage end i de institutioner, som har et højere niveau af CO2. Desuden var CO2-koncentrationen højere i de institutioner, som havde et lavere luftskifte.  

Generelt var luftkvaliteten i de undersøgte institutioner rimelig god. Det skyldes formentlig, at 18 af de 20 daginstitutioner havde mekanisk ventilation, der automatisk suger luft ud og blæser luft ind, og derved er med til at sikre et godt luftskifte. Der er et urealistisk højt antal af mekanisk ventillerede daginstitutioner i undersøgelsen i forhold til det generelle billede, påpeger Barbara Kolarik.

Hun opfordrer til, at institutioner, som ikke har mekanisk ventilation, lufter ud flere gange om dagen – især om morgenen, før og efter sovetid og igen om eftermiddagen.

I undersøgelsen blev luftkoncentrationen af virus og bakterier i institutionerne ikke målt, men det er forskernes hypotese, at børnene er mindre syge, når ventilationen er god, fordi luft udefra ’fortynder’ koncentrationen af bakterier og virus i indeluften. Barbara Kolarik håber at kunne undersøge dette i et større projekt.

Over 90 procent af alle danske børn i alderen et til seks år går i daginstitution. Børnene er i gennemsnit syv timer i institution hver dag. Børn, der går i daginstitution, har større risiko for at blive syge af luftvejs- og maveinfektioner end børn, der bliver passet hjemme. Det skyldes, at de bliver udsat for flere vira og bakterier.

 

Yderligere oplysninger

Artikel om forskningsprojektet: Ventilation in day care centers and sick leave among nursery
children

Seniorforsker Barbara Kolarik, tlf. 9940 2237, e-mail: bak@sbi.aau.dk