AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

BOLIG+ viser vejen for fremtidens energineutrale etageboliger

BOLIG+ viser vejen for fremtidens energineutrale etageboliger

Målinger af energiforbruget i byggebranchens visionære byggeri BOLIG+ viser, at det er muligt at opføre etageboliger, der producerer lige så meget energi, som bygning og beboere forbruger.

Det kan lade sig gøre at opføre et etageboligbyggeri, som er helt energineutralt og har et godt indeklima, og det vel at mærke på normale markedsvilkår. Sådan lyder den korte konklusion i en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København. Rapporten samler op på, hvordan det i praksis er gået med energiforbrug og indeklima i det visionære byggeri BOLIG+, som er udviklet i et samarbejde mellem en række parter i byggesektoren og opført af Realdania By & Byg i Søborg tæt på København.

”Fremtidens boligbyggerier skal både have et meget lavt varmeforbrug og kunne producere strøm til beboernes elektriske apparater. Målingerne på BOLIG+ viser, at det allerede i dag kan lade sig gøre i praksis med de nuværende teknologiske muligheder,” siger seniorforsker Kim B. Wittchen fra SBi, der har været medforfatter på rapporten.

Download rapporten

 

Seks dogmer

Visionen bag boligbyggeriet BOLIG+ blev formuleret i 2005, hvor en række af byggeriets organisationer og parter fra energisektoren satte sig sammen for at komme med løsninger på boliger til verdens voksende befolkning. Det endte blandt andet med at blive et boligbyggeri, der producerer ligeså meget energi, som bygning og beboere forbruger.

Ud over energineutralitet blev der formuleret yderligere fem dogmer som krav til BOLIG+: Det skulle have et godt indeklima, være fleksibelt over tid og sted, være intelligent og brugervenligt, passe ind i det lokale energiforsyningssystem og den lokale arkitektur samt kunne opføres på normale markedsvilkår.

Visionen blev efterfølgende konkretiseret gennem en arkitektkonkurrence, og resultatet af konkurrencen viste, at det kunne lade sig gøre – i hvert fald på papiret.

BOLIG+ kom i mål

Men hvordan er det gået med energiforbrug og indeklima i praksis? For at få svar på dette blev der, med støtte fra ELFORSK, igangsat et projekt med omfattende målinger af det færdige byggeris energiforbrug og indeklima.

”I betragtning af at det er første gang, at etageboliger opføres efter dogmerne bag BOLIG+, er resultatet ganske flot. Ikke alle dogmer er opfyldt fuldstændigt, men tilstrækkeligt til at vise, at BOLIG+ er en god reference for fremtidigt byggeri”, siger seniorforsker Kim B. Wittchen.

”Byggeriet er meget tæt på at være reelt energineutralt. Beboernes årlige fjernvarmeforbrug ligger tæt på det, som var projekteret. Udfordringen ligger i beboernes elforbrug, som har været over det forudsatte forbrug i BOLIG+ dogmerne, som var meget lavt i forhold til en husholdnings normale gennemsnitsforbrug”, forklarer Kim B. Wittchen.  

”Etageejendomme er desuden vanskelige at gøre energineutrale, fordi der er færre velegnede overflader til solceller pr. bolig end i enfamiliehuse”, uddyber seniorkonsulent Søren Østergaard Jensen fra Teknologisk Institut, der er medforfatter på rapporten, og forklarer, at overordnet set bør en bygning heller ikke producere al energi selv, da energi produceres mere økonomisk på centrale anlæg.

Varm og tør oplevelse

Ud over energineutralitet er det vigtigt, at der er et godt indeklima i boligerne. For at undersøge dette er der efter opførelsen både målt på temperatur, fugt og CO2-niveuaer, ligesom der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne med fokus på deres oplevelse af at bo i BOLIG+.

”Overordnet set har de fleste beboere haft en positiv oplevelse af at flytte ind i og bo i BOLIG+ i Søborg, og de fleste beboere oplever, at indeklimaet samlet set er tilfredsstillende og bedre end i deres tidligere bolig”, siger seniorforsker Henrik N. Knudsen fra SBi og underbygger det med, at spørgeskemaundersøgelsen blandt andet viste, at 79 % af beboerne vil anbefale andre at bo i BOLIG+.

Alligevel er der en række opmærksomhedspunkter, hvor både svarene fra spørgeskemaundersøgelsen og målinger viste muligheder for forbedringer.

”Beboerne oplevede generelt temperaturforholdene som tilfredsstillende set over hele året, men der har været perioder om sommeren, hvor beboerne har oplevet, at det var for varmt. Der er i nogle af boligernes rum målt temperaturer på over 30 °C”, fortæller Henrik N. Knudsen.

En anden udfordring er, at godt halvdelen af beboerne har oplevet, at indeluften føltes tør om vinteren.

”Oplevelsen af tør luft i velventilerede boliger er ikke unormalt. Der er i perioder målt en relativ luftfugtighed på under 20 %, men oplevelsen af, at luften føles tør, kan også være påvirket af andre faktorer som fx støv og afgasning fra materialer og husholdningsprodukter”, forklarer Henrik N. Knudsen.

Beboerne har også været udfordret af betjeningen af de tekniske installationer. Her synes kun en tredjedel af beboerne, at installationerne i lejlighederne er brugervenlige. For de decentrale ventilationsanlægs vedkommende skyldes dette primært utilstrækkelig information om, hvordan de fungerer.

Læs mere om de energitekniske løsninger og udfordringer med BOLIG+ i rapporten BOLIG+ energineutrale etageboliger – måling og evaluering, der kan downloades fra SBi’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger om rapporten om BOLIG+ kan fås hos seniorforsker Kim B. Wittchen, e-mail kbw@sbi.aau.dk eller tlf. 9940 2379, eller seniorforsker Henrik N. Knudsen, e-mail hnk@sbi.aau.dk eller tlf. 26622128 samt seniorkonsulent Søren Østergaard Jensen, e-mail sdj@teknologisk.dk eller tlf. 72202488.

 

Faktaboks

Organisationer bag BOLIG+

Ingeniørforeningen, Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden/Go’Energi, Teknologisk Institut, Det Økologiske Råd og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.
Processen er finansielt støttet af Realdania, Elsparefonden/Go’Energi, EUDP, Det Økologiske Råd og ElForsk.
Byggeriet i Søborg er finansieret og opført af Realdania Byg og Byg.

BOLIG+ i Søborg

Bygherre: Realdania By & Byg
Totalrådgiver: Arkitema Architects
Ingeniør: MOE A/S
Entreprenør: Dansk Boligbyg as
Omfang: Ca. 1.400 m², 10 ejerboliger
Indflytning: Primo 2016

Idéen bag BOLIG+

BOLIG+ i Søborg er resultat af en proces, der startede ved Energy Camp 2005, hvor store dele af energi- og byggesektoren mødtes og skabte ideen om energineutrale boliger til verdens voksende befolkning.

BOLIG+ bygger oprindeligt på fem dogmer:

– Energineutralitet i den betydning, at bygningen på årsplan skal producere lige så meget primær energi og med samme anvendelighed, som der forbruges, inkl. beboernes energiforbrug til lys, madlavning, underholdning, m.m.
– Boligen skal have et godt indeklima
– Boligen skal være fleksibel over tid og sted
– Boligen skal være intelligent og brugervenlig
– Bygningen skal passe ind i det lokale energiforsyningssystem og den lokale arkitektur.

Senere kom endnu et dogme til:

– Bygningen skal kunne opføres på normale markedsvilkår

Læs mere om BOLIG+ på www.boligplus.org

Skærpede krav ved projektering af BOLIG+

BOLIG+ i Søborg er opført til at opfylde energikrav i Bygningsklasse 2020, jf Bygningsreglement 2010.

For at sikre at byggeriet efter opførelsen havde et energiforbrug, som svarede til det beregnede energibehov, var det et krav, at der ved energiberegningerne skulle anvendes skærpede energiparametre i forhold til bygningsreglementets krav. Der skulle regnes med en rumtemperatur på 22 °C mod normalt 20 °C. Desuden skulle der indregnes et højere brugsvandsbehov og et mindre varmetilskud fra apparater, ligesom der i beregningen ikke måtte modregnes et energitilskud fra solceller.

Oprindeligt i Aalborg

Oprindeligt skulle BOLIG+ have omfattet 60 boliger placeret på havnen i Aalborg. Som konsekvens af den økonomiske krise blev byggeriet dog udsat og efterfølgende nedskaleret og omformuleret til et projekt med 10 ejerlejligheder, der i 2016 var klar til indflytning i Søborg nær København.

 

Fotos til download

Bolig+ Udefra - Foto Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut

Solceller på tag og facader producerer elektricitet til bygningens installationer og beboernes elektriske apparater. Opvarmningen sker med fjernvarme. (Foto: Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut).

Bolig+ Varmeisolering Foto Kim B. Wittchen

Facaden på BOLIG+ består af en 540 mm betonsandwichkonstruktion bestående af 200 mm bagvæg, 70 mm forplade og herimellem 270 mm isolering, primært som polystyren (EPS), men med mineraluld i vindueshullerne af brandhensyn. Den samlede U-værdi inkl. kuldebroer er beregnet til 0,12 W/m²K. Facadeelementerne er udført uden udstøbning omkring vinduer. (Foto: Kim B. Wittchen).

Varmegenvinding fra spildevand - Foto: Kim B. Wittchen

For at optimere og udnytte energien mest muligt anvendes flere innovative tiltag i BOLIG +. På billedet ses anlæg, der genanvender varmen i afløbsvandet fra badeværelset. (Foto: Kim B. Wittchen).

 

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.