AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Ambitiøs energirenovering giver bedre boliger

Ambitiøs energirenovering giver bedre boliger

Ud over at nedbringe energiforbruget, giver det bedre indeklima og lavere vedligeholdelsesomkostninger, når man gennemfører ambitiøs energirenovering af boligblokke.

Forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har analyseret fordelene ved at gennemføre ambitiøs energirenovering, der bringer energibehovet i eksisterende boligblokke ned på et niveau svarende til de krav, der gælder for helt nye bygninger opført efter Bygningsreglement 2015 og Bygningsklasse 2020.

Forskernes analyse præsenteres i en ny rapport, hvor de tager udgangspunkt i to virkelige eksempler på energirenoveringer af etageboligblokke. I etagebyggeriet Traneparken i Hvalsø fik bygningerne efterisoleret tage og ydervægge, udskiftet facader og vinduer og installeret et energieffektivt balanceret mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding.

Udover at gøre energiforbruget mindre, betød energirenoveringen, at beboernes indeklima blev forbedret med bedre lys og luft, mindre støv og ingen træk. Desuden gav varmere ydervægge og vinduer mulighed for en mere fleksibel møblering og dermed i praksis et større brugbart boligareal.

”En forbedret isolering af ydervægge og nye vinduer gør det muligt for beboerne at anvende hele lejlighedens areal. Beboerne fortæller, at før renoveringen kunne de ikke stille møbler op ad ydervægge pga. risiko for skimmelsvampe, og de kunne ikke sidde tæt på vinduerne, fordi det trak”, fortæller en af rapportens forfattere, seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen fra SBi.

Lavere vedligeholdelsesomkostninger og færre ledige boliger

Efter energirenovering vil et boligselskab ofte opleve færre problemer med fugt og skimmelsvampe, og udgifterne til den generelle drift og vedligeholdelse vil falde, fx hvis trævinduer er blevet udskiftet med træ-aluvinduer.

”Ifølge Boligselskabet Sjælland er de energirenoverede boliger i Traneparken blevet mere attraktive og endnu nemmere at udleje, og færre ledige boliger betyder en bedre økonomi for en boligafdeling”, fortæller seniorforsker Jørgen Rose fra SBi. 

Forbedringerne kan også give øget afveksling og identitet til et boligkvarter og give boligselskabet en grønnere profil.

SBi har gennemført analysen i samarbejde med Kuben Management, Teknologisk institut og Boligselskabet Sjælland, og projektet er finansieret af PSO-midler.

Se hele rapporten Energirenovering af etageboliger – Økonomi og medfølgende fordele ved energirenovering af boligblokke til BR15-krav samt bygningsklasse 2020-niveau på www.sbi.dk/Pages/Energirenovering-af-etageboliger.aspx

De to renoveringseksempler Traneparken i Hvalsø og Sems Have i Roskilde er beskrevet i to rapporter, som kan findes via dette link: https://www.teknologisk.dk/39059

 

Til redaktionen: Yderligere oplysninger ved henvendelse til seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen (telefon 9940 2374, e-mail ket@sbi.aau.dk) eller seniorforsker Jørgen Rose (telefon 9940 2226, e-mail jro@sbi.aau.dk).

 

Før og efter energirenoveringen i Traneparken i Hvalsø. I forbindelse med energirenoveringen er der bl.a. efterisoleret tag og ydervægge, udskiftet facader og vinduer og installeret et ventilationssystem med varmegenvinding. Den ekstra isolering og det nye ventilationssystem har forbedret indeklimaet og luftkvaliteten i lejlighederne, og de varmere vægge og vinduer gør det lettere og mere behageligt at udnytte alle kvadratmeter i lejlighederne. (Foto: Ove C. Mørck)

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.