Strategiske mål for 2010-2015

SBi's strategiske mål for 2010-2015

  1. SBi har øget sine forskningsaktiviteter svarende til væksten i de offentlige forskningsbevillinger.
  2. SBi yder forskningsbaseret myndighedsbetjening i større omfang end i 2009.
  3. SBi's brugerbetalte formidlingsvirksomhed bidrager til finansiering af den bagvedliggende forskning.
  4. SBi's uddannelsesaktiviteter udgør 10 pct. af instituttets samlede omsætning.
  5. SBi rangerer som den mest attraktive arbejdsplads blandt forskningsinstitutioner på bygge- og boligområdet.