SBi's kommunikationsafdeling

SBi's kommunikationsafdeling er med til at realisere instituttets mission om at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

SBi definerer kommunikation som en af sine kernefunktioner, i den forstand at instituttet bl.a. omsætter sin forskning til praksis gennem kommunikation med forskningens målgrupper.

SBi's kommunikationsvirksomhed har følgende målsætninger:

 • Formidling af instituttets viden til relevante målgrupper
 • Kommercialisering af instituttets viden på områder hvor det er muligt at opnå brugerbetaling
 • Dialog med omverdenen om emner relateret til SBi's forskning og virksomhed i øvrigt
 • Branding af SBi som et instituttet der forbedrer byggeriet og det byggede miljø

Kommunikationsafdelingen omfatter tre funktioner:

 • Konsulentfunktion, der samarbejder med instituttets forskere om at kommunikere SBi's viden gennem web, publikationer, it-applikationer og netværksaktiviteter.
 • Forlag, der producerer og markedsfører instituttets elektroniske og trykte publikationer.
 • Kursus- og studiesekretariat, der administrerer og markedsfører SBi's efteruddannelseskurser og universitetsstudier.

Grundlaget for afdelingens virksomhed er

SBi's kommunikationspolitik

Kommunikationsafdelingens medarbejdere

 • profile image

  Jesper Kirkeskov

  Kommunikationschef

 • Arbejdsfunktioner

  • Afdelingsleder for SBi's kommunikationsafdeling og medlem af SBi's ledelsesgruppe. Kommunikationsrådgivning af SBi's ledelse og forskningsmedarbejdere. Forskningsformidling på bygge- og boligområdet. Pressekontakt. Sociale medier.
 • profile image

  Simon Lei Fredslund

  Webmaster

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af SBi's websites og andre digitale projekter.