Workshop: TotalConceptet - Omkostningseffektive Energibesparelser

Workshop: TotalConceptet - Omkostningseffektive Energibesparelser

På workshoppen gennemgås Totalkonceptet som metode til opnåelse af omkostningseffektive energibesparelser i virksomhedernes bygninger

Tidspunkt

31.05.2017 kl. 08.30 - 16.00

Beskrivelse

På workshoppen gennemgås Totalkonceptet som metode til opnåelse af omkostningseffektive energibesparelser i virksomhedernes bygninger inden for forudsatte investeringsafkast, samt afdækning af, hvorvidt besparelsespotentialet med energirenoveringen er indfriet og i hvilket omfang afkastet er opnået.

Metoden er døbt Totalkonceptet, da den arbejder med energibesparelser i alle faser - fra undersøgelsen af bygningens potentialer til opfølgning på, om potentialerne bliver indfriet og dermed om driftsomkostningerne til energiforbrug reduceres som forventet.

Totalværktøjet er et regnearksbaseret værktøj, der er en central del af Totalkonceptet. Værktøjet håndterer bygningsinformationer og afkastkrav til investeringer i energibesparelser ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor rentabilitet balanceres ud fra en række præmisser, der tilgodeser både bygning, bygningsejer og brugere.

Det er gratis at anvende Totalkonceptets værktøjer, men indgår metoden sammen med anden rådgivning om bygningsforbedringer, kan anvendelsen heraf være forbundet med visse omkostninger, der dog som udgangspunkt vil tjene sig ind via lavere driftsomkostninger.

Indhold
Du undervises i, hvordan du bruger metoden til at beregne det økonomiske potentiale med energioptimeringstiltag, og får viden om og træning i at opstille en business-case, der illustrerer de mest omkostningseffektive energibesparelser inden for et givet forudsat investeringsafkast.

Du anbefales at medbringe en case, som du kan afprøve metoden på. Forud for kurset får du sendt en liste over de data og informationer, der er nødvendige for at kunne arbejde med din egen case, og I arbejder som udgangspunkt individuelt og superviseret med denne case. Alternativt arbejdes med en undervisningscase.

Oplægsholdere og facilitatorer
- Graves Simonsen, Bygherreforeningen
- Alireza Afshari, Statens Byggeforskningsinstitut v/Aalborg Universitet
- Pawel Krawczyk, MT Højgaard 

Deltagerne medbringer egne pc’er.

Program:

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Hvorfor Totalkoncept – baggrund og hvordan kan det skabe værdi?
- Markedspotentiale, incitamenter og barrierer

9.15 Introduktion til Totalkonceptet som metode, herunder organisering (roller) og tretrinsmodellen:

- Trin 1: Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, inkl. paradigmer, værktøjer mv.

- Trin 2: Gennemførelse og perfomancetest

- Trin 3: Målinger og opfølgning

09.30 Introduktion til økonomimodellen med intern rente og tilhørende værktøj (output)

10.15 Pause

10.30 Præsentation af case(s)

11.15 Workshop - hvordan kommer man i gang?

11.50 Opsamling på workshop

12.00 Frokost

12.45 Introduktion til workcase (udlevering af data, installation af Totalværktøjet mv.)

14.00 Præsentation af resultater: Deltagerne præsenterer de resultater, som de har opnået ved at arbejde med egne cases/workcasen og får feedback herpå fra underviserne.

14.30 Serviceydelser tilknyttet metoden, herunder
- Arbejdsprocesser
- Involverede interessenter (kunder) og nøgleaktører
- Ydelsen som BTC Manager (energikoordinator)
- Roller og ansvar blandt involverede aktører

15.00 Diskussion og opsamling

15.30 Afslutning

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmeld dig her


Tid:: Onsdag 31. maj 8.30-16.00
Sted: DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia

Pris: Gratis (der vil være et no-show gebyr på 500 kr)

Pris

Gratis (der vil være et no-show gebyr på 500 kr)

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

http://dfm-net.dk/index.asp?page_id=1283

Kommende arrangementer

Se listen