Træning i Totalkonceptet for beslutningstagere og praktikere – i samarbejde med MiljøForum Fyn

Træning i Totalkonceptet for beslutningstagere og praktikere – i samarbejde med MiljøForum Fyn

Metoden og dens tilknyttede værktøjer hjælper med at identificere potentialet for energibesparelser i erhvervsejendomme.

Tidspunkt

01.06.2017 kl. 09.00 - 15.30

Beskrivelse

Totalkonceptet gennemgås som en metode til at opnå omkostningseffektive energibesparelser i erhvervsejendomme inden for forudsatte investeringsafkast, samt til afdækning af, hvorvidt besparelsespotentialet med energirenoveringen er indfriet og i hvilket omfang afkastet er opnået.

Du får indblik i, hvordan du bruger metoden til at beregne det økonomiske potentiale med energioptimeringstiltag, og får viden om og træning i at opstille en business-case, der illustrerer de mest omkostningseffektive energibesparelser inden for et givet forudsat investeringsafkast.

Du anbefales at medbringe en case, som du kan afprøve metoden på. Forud for træningsdagen får du sendt en liste over de data og informationer, der er nødvendige for at kunne arbejde med din egen case, og I arbejder som udgangspunkt individuelt og superviseret med denne case. Alternativt arbejdes med en undervisningscase.

Oplægsholdere og facilitatorer: 

Graves Simonsen, Bygherreforeningen 
Alireza Afshari, Statens Byggeforskningsinstitut v/ Aalborg Universitet
Pawel Krawczyk, MT Højgaard (tidligere Rambøll)

Deltagerne medbringer egne pc’er/Macs.

Program 1. juni 2017

9.00 Hvorfor Totalkonceptet – baggrund og hvordan kan det skabe værdi?
- Markedspotentiale, incitamenter og barrierer
9.15 Introduktion til Totalkonceptet som metode, herunder organisering (roller) og tretrinsmodellen:
- Trin 1: Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, inkl. paradigmer, værktøjer mv.
- Trin 2: Gennemførelse og perfomancetest
- Trin 3: Målinger og opfølgning
9.30 Introduktion til økonomimodellen med intern rente og tilhørende værktøj (output)
10.15 Pause 
10.30 Præsentation af case(s)
11.15 Workshop - hvordan kommer man i gang?
11.50 Opsamling på workshop
12.00 Frokost
12.45 Introduktion til workcase (udlevering af data, installation af Totalværktøjet mv.)
14.00 Præsentation af resultater: Deltagerne præsenterer de resultater, som de har opnået ved at arbejde med egne cases/workcasen og får feedback herpå fra underviserne.
14.30 Serviceydelser tilknyttet metoden, herunder
- Arbejdsprocesser
- Involverede interessenter (kunder) og nøgleaktører
- Ydelsen som BTC Manager (energikoordinator)
- Roller og ansvar blandt involverede aktører
15.00 Diskussion og opsamling
15.30 Afslutning

Tid:

Onsdag den 1. juni 2017, kl. 9.00-15.30

Sted:

Syddanske Forskerparker
5230 Odense M

Pris:

Kr. 175 inkl. moms

Tilmeld dig her

Tilmelding senest 24/5-17

Pris

Kr. 175 inkl. moms

Tilmelding inden

24.05.2017 kl. 16.07

Mere information

https://udviklingfyn.nemtilmeld.dk/104

Kommende arrangementer

Se listen