Ph.d.-forsvar ved Mette Hove Jacobsen

Ph.d.-forsvar ved Mette Hove Jacobsen

Titel: Sustainable consumption and the significance of social relation: four articles on similarities and differences in consumption practices.

Tidspunkt

18.09.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

I afhandlingen argumenteres det for, at praksisteoretiske tilgange til ressourceforbrug har bidraget betydeligt til studiet af bæredygtige forbrugspraksisser - særligt i forhold til deres opmærksomhed på vaner, som har sat spørgsmålstegn ved tidligere betoning af individuelle valg. Til trods for, at der findes stærke teoretiske argumenter for, at sociale relationer og strukturer er afgørende for at forstå vaner og forbrugsmønstre, har de fleste fremskridt imidlertid været inden for studier af teknologiers og infrastrukturers betydning. Formålet med afhandlingen er således at levere en empirisk og teoretisk forståelse af sociale relationer til feltet for bæredygtige forbrugspraksisser, herunder at kaste lys over den sociale differentiering af ressourceforbrugende praksisser. Med udgangspunkt i praksisteori argumenteres der for, at sociale relationer spiller en rolle i forhold til at reproducere fælles forståelser omkring det gode og efterstræbelsesværdige liv, som giver sig udslag i forbrugsmønstre. Afhandlingen viser at disse forståelser er forskellige på tværs af sociale grupper, hvor mængden og typen af teknologier, vi omgiver os med, hænger sammen med hvilken sociale gruppe, vi tilhører (indkomst, uddannelse og alder). Det bliver således centralt, at forstå de sociale strukturer af ressourceforbrug, hvis vi skal være i stand til at udvikle teorier om bæredygtige forandringsprocesser. Samtidig viser afhandlingen, at vores ressourceforbrug hænger tæt sammen med vores forældres ressourceforbrug. Som konsekvens heraf argumenteres det for, at vores forståelser omkring det gode liv er dybt indlejret i os, og at både forskere og beslutningstagere ikke blot bør fokusere på den dynamik, der optræder mellem sociale grupper frem for at fokusere på enkeltindivider, men også at det sker på lige fod med teknologier og infrastrukturer, hvis forbrugsmønstre skal udvikle sig i en mere bæredygtig retning.

Overvær ph.d.-forsvaret

Mette Hove Jacobsen forsvarer sin ph.d.-afhandling 18. september 2017 kl. 13-16 på Aalborg Universitet København, Lokale 1.008 (stueetagen), A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Alle er velkomne. Efter forsvaret er SBi vært ved en reception. 

Arrangør

Statens Byggeforskningsinsitut (SBi)

Adresse

Lokale 1.008, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Kommende arrangementer

Se listen