DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER - Kursus hos SBi

DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER - Kursus hos SBi

Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation og anerkendte statikeres virke

Tidspunkt

07.06.2017 kl. 13.00 - 18.00

Beskrivelse

HVAD LÆRER JEG? 

Du indføres i reglerne i den nyligt opdaterede SBi-anvisning 223 'Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation' (2016).  

Denne fungerer som en del af BR15 (bilag 4), som en anvisning og som et "værktøj" der kan bruges i det daglige arbejde med statisk dokumentation.

Endvidere gennemgås de nye regler (2016) for anerkendte statikeres virke.  

INDHOLD  

Du får gennemgået:

 • Reglerne i BR15 vedrørende statisk dokumentation og hvordan anvisningen anvendes i praksis
 • Baggrunden for de regler, principper, vejledninger etc., der er indeholdt i anvisningen - suppleret med eksempler.
 • Reglerne for anerkendte statikeres virke, så du - uanset om du er anerkendt statiker eller ej - er bekendt med reglerne knyttet hertil.

EMNER 

 • BR15 s regler vedrørende statisk dokumentation 
 • Organisation, herunder vigtige begreber som fx konstruktionsafsnit, grænseflader, dokumentationsklasser, rollefordeling, bygværksprojekterende og afsnitsprojekterende
 • Konstruktionsdokumentation - opbygning og indhold  
 • Projektdokumentation - opbygning og indhold  
 • Udformning og håndtering af dokumentation  
 • Kontrol og tilsyn - hvem, hvad, hvor meget, hvordan etc.  
 • BR15 s regler vedr. anerkendte statikere  
 • Anerkendte statikeres virke  

MÅLGRUPPE  

Kurset henvender sig til projekterende ingeniører hos rådgivere, entreprenører og leverandører, samt ingeniører hos bygningsmyndighederne.  

UNDERVISERE  

Senior Chefkonsulent Bent Feddersen, Rambøll (kursusleder)  
Institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard, DTU BYG - Institut for Byggeri og Anlæg  

DKBI, Molio og SBi Aalborg Universitet forbeholder sig ret til ændringer.

Pris

Kr. 4.300 ekskl. moms

Arrangør

Kurset holdes i et samarbejde mellem DKBI, Molio og SBi, Aalborg Universitet.

Adresse

DTU mødecenter, Anker Engelundsvej 1, Bygning 101A, 2800 Lyngby

Mere information

http://www.sbi.dk/kurser/bærendekonstruktioner

Kommende arrangementer

Se listen