Dialogkonferencer – Tværfaglige samarbejdsmodeller i byggeriet med udgangspunkt i sundhedsbyggeri

Dialogkonferencer – Tværfaglige samarbejdsmodeller i byggeriet med udgangspunkt i sundhedsbyggeri

En foranderlig verden stiller krav om ny viden. Komplekse byggesager kræver mange slags specialistviden. Konsekvensen er tværfaglighed med dertilhørende muligheder for at finde fælles løsninger, men også en risiko for at tale forbi hinanden!

Tidspunkt

30.08.2018 kl. 09.00 - 30.08.2018 kl. 16.00

Beskrivelse


En lang række spørgsmål trænger sig på:

  • Hvad sker der, når forskellige fag mødes og søger at forene viden og erfaring – har de en fælles forståelse af ord og begreber?
  • Hvilke udfordringer opstår der i det tværfaglige møde og samarbejde?
  • Hvad sker der, når forskningsbaseret viden skal inddrages i rutiner og erfaring, som praksis har opbygget gennem mange år? Imødekommer forskningsbaseret viden overhovedet de behov, som praksis har? Eller er mange af de ressourcer, der investeres i forskning for en del spildt? Kan praksis anvende forskningsresultaterne?
  • Hvor kommer slutbrugerne ind? Kan behov og erfaringer fra slutbrugere inddrages på det rigtige tidspunkt?

Kort sagt – hvilken viden er relevant for den reflekterende praktiker? Og – videre – er der brug for at udvikle nye samarbejdsformer for at opnå bedre resultater?

Besvarelse af disse spørgsmål forventes at optimere udnyttelse af byggeriets vidensbank. Det kræver dog en fokuseret indsats i hele udviklingskæden fra forskning til slutbruger og er en opgave, der må løftes af forskere, praktikere og brugere i fællesskab.
Derfor tager SBi nu initiativ til at afholde tre dialogkonferencer om tværfaglighed i byggeriet med sundhedsbyggeri som omdrejningspunkt.

Invitationen henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygherrer, kommuner, regioner, samt fagprofessionelle og slutbrugere, gerne fra sundhedsbyggeriet, men ikke nødvendigvis. Derudover inviteres forskere, der skaber viden til byggeriet.

Dialogkonferencerne afholdes 30. august i Aalborg, 11. oktober i Aarhus og 8. november i København. Op til 50 kan deltage. Vi forholder os dog retten til at sammensætte grupperne, så forskellige professionelle tilgange er repræsenteret.

SKRIV DIN EGEN ADGANGSBILLET

Det er gratis at deltage i konferencen, men der kræves en "adgangsbillet" i form af en kortfattet tekst, hvor indsender ud fra egne erfaringer skriver om muligheder og udfordringer i tværfagligt samarbejde. Ligeledes er vi interesseret i eventuelle forslag til, hvordan dialog og samarbejde mellem forskning og praksis kan styrkes. Der forventes ikke formfuldendte epistler (!) Skriv gerne i note- eller stikordsform, fra otte til tyve linjer. Besvarelserne vil blive anvendt i planlægning og tilrettelægning af konferencerne. Enkelte deltagere vil blive bedt om at uddybe deres synspunkter på konferencen - selvfølgelig efter forudgående aftale om længde samt mod et mindre honorar.

Detaljeret program kommer snart. Tilmeld dig vores nyhedsbrev om universelt design og tilgængelighed og få besked, når der er nyt om konferencerne og når der åbnes for tilmelding - eller følg med på www.sbi.dk/tilgængelighed


Dialogkonferencerne er støttet økonomisk af Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2017.

8.30

Registrering og kaffe

9.00

Velkomst 
Dorte Stigaard, Innovationsdirektør, Aalborg Universitet

9.15

Introduktion til dagen og emnet
Lone Sigbrand, Seniorkonsulent, SBi, Aalborg Universitet København

9.30 Supporting cooperation between university and practice
Stephen Dobson, Senior Research Fellow in the International Centre for Transformational Entrepreneurship (ICTE), Coventry University
10.15 Tværfaglig udvikling af viden

Sabina Holstein, ark maa, Bygherrerådgiver, Roskilde Kommune

10.45

Pause

11.00 Deltageroplæg
 
11.45

Workshop ved borde

12.30

Opsamling
12.45

Frokost

13.45

Viden skaber vi sammen
Inge Mette Kirkeby, Seniorforsker SBi, Aalborg Universitet København

14.15 Paneldebat
 
15.00

Pause 

15.15

Workshop i nye grupper

15.45

Opsamling og afslutning

16.00

Tak for i dag


 

Pris

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

Aalborg

Kommende arrangementer

Se listen