Bæredygtighed i de tidlige designfaser – fokus, koncepter og værktøj

Bæredygtighed i de tidlige designfaser – fokus, koncepter og værktøj

Hvilket fokus danner baggrund for arbejdet med tidligt integration af bæredygtighed? Hvilke koncepter baner vej for at inddrage bæredygtige designparametre i de tidlige designfaser? Hvordan kan værktøjer adressere de tidlige designfaser hvor der er et begrænset datagrundlag?

Tidspunkt

29.05.2018 kl. 13.00 - 29.05.2018 kl. 16.30

Beskrivelse

Med denne workshop vil vi gerne engagere jer der arbejder med bæredygtigt byggeri i en diskussion af resultaterne fra to InnoBYG Spireprojekter; Bæredygtighedsparadokset og Smidiggørelse af LCA i de tidlige designfaser.

Vi skaber rammerne for diskussionen via oplæg om resultaterne af de to spireprojekter samt eksempler på bæredygtige fokusområder i designet. Vi ser frem til at høre, hvordan I mener, at koncepter og værktøjer kan inddrages i det tidlige bygningsdesign.

Programpunkter:

  • Diskussion af resultater fra projektet Bæredygtighedsparadokset: Om (mis)match’et mellem de spørgsmål vi stiller, og præcisionen af den data der skal give os svar. Projektets forslag til løsning omhandler en synliggørelse af de prioriteter der træffes i designets tidligere processer, og derved understøtte dialogen så de parametre der bringes i spil er tydelige for alle parter
  • Praksis-arbejdet med bæredygtighed i de tidlige designfaser: Eksempler fra praksis om arbejdet med bæredygtige strategier indenfor FNs 17 verdensmål, Cirkulær Økonomi mv.
  • Diskussion af resultater fra projektet Smidiggørelse af LCA i de tidlige designfaser: Eksempel på arbejdet med miljømæssige livscyklusvurderinger (LCA) i byggeriet – Præsentation af værktøj der erstatter en arbejdstung LCA-proces med simple indtastninger

 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

 

Pris

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseEnrollment.aspx?Course=45

Kommende arrangementer

Se listen