DIVERCITIES: Undervisningsmateriale og forskerbesøg om mangfoldighed i storbyen

DIVERCITIES: Undervisningsmateriale og forskerbesøg om mangfoldighed i storbyen

Lagt online: 01.05.2017

Det er vigtigt at forstå det nabolag, som man færdes i til daglig. Særligt når man bor i en by, hvor nabolagene er meget forskelligartede. Her er naboer og klassekammerater fra hele verden, og hverdagen tilbyder diversitet på mange måder. Til daglig færdes børn og voksne i en mangfoldig kontekst, og nogle spekulerer måske over, hvilken betydning det har. Påvirker det ens hverdag at bo i et mangfoldigt område? Har relationer i ens nabolag eller skoleklasse indflydelse på, hvordan man opfatter mangfoldighed? Og hvad betyder det for, hvordan vi har det med hinanden, at vi ikke nødvendigvis ligner dem, vi omgås med?

Vi er en gruppe forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet København, som tilbyder at komme forbi jeres skole et par timer og give de ældste elever et indblik i forskningsverdenen og det, vi går og laver til daglig. Temaet for besøget og det forløb, vi har tilrettelagt, er mangfoldighed i storbyen.

Vi tilbyder at komme ud på jeres skole og fortælle eleverne om forskning, og i fællesskab med eleverne laver vi en feltundersøgelse i skolens nabolag, så de selv kan afprøve  feltarbejdets forskningsmetoder.

I løbet af et par timer lærer eleverne:

  • Hvad byforskning er
  • Hvad forskning kan fortælle om nabolag
  • Hvordan de selv undersøger deres nabolag

Undervisningen er baseret på forskningsprojektet DIVERCITIES. DIVERCITIES er et større europæisk forskningsprojekt om mangfoldighed i storbyer. Forløbet er udviklet til de ældste klasser i folkeskolen og henvender sig til de samfundsfaglige fag, men kan også bruges i andre fag såsom dansk, geografi og engelsk eller i et tværfagligt forløb. Yderligere information om projektet er at finde på http://www.urbandivercities.eu/.

Er I interesserede i at få besøg af os eller at høre mere, om det vi tilbyder, så kontakt os ved at skrive til vib@sbi.aau.dk eller telefon 50 73 70 63.

Vi ser frem til at høre fra jer!

Venlig hilsen

Rikke Skovgaard Nielsen, Vigdis E. Magnusdatter Blach