DIVERCITIES - Forskning i de positive aspekter af byernes mangfoldighed

DIVERCITIES - Forskning i de positive aspekter af byernes mangfoldighed

Lagt online: 01.05.2017

Mange bypolitikker mangler i dag et positivt syn på byernes mangfoldighed, fordi de ofte har fokus på de negative aspekter af mangfoldighed, såsom intolerance, racisme, diskrimination og usikkerhed. Urban mangfoldighed behøver ikke at være et problem, men kan også være et aktiv.

En europæisk forskergruppe, ledet af Utrecht-universitetet, har fået finansiering fra EU til et fire årigt forskningsprojekt om social, økonomisk og etnisk mangfoldighed i europæiske byer. I tæt samarbejde mellem 13 europæiske partnere, vil projektdeltagerne arbejde sammen i fire år for at finde ud af, hvordan store byer i Europa kan drage fordel af mangfoldigheden af deres befolkning. Ved projektets afslutning skal der fremlægges politisk relevante konklusioner, og konkrete ideer til projekter, der fremmer social samhørighed, social mobilitet og den økonomiske udvikling i et mangfoldigt bysamfund.

Nye instrumenter til hyper-mangfoldige byer

Nye politikker, instrumenter og governance-aftaler er nødvendige, og nogle gange findes de allerede. Forskerne i projektet skal finde ud af, hvordan disse (undertiden top-down) politikker, instrumenter og (ofte bottom-up) arrangementer er blevet en succes, og hvordan de kan gennemføres andre steder. Mere forskelligartede og mere skræddersyede arrangementer er i stigende grad nødvendige. Der er arrangementer, der har øje for hyper-mangfoldige byer og lokalsamfund.

Sådan aktiveres byernes mangfoldighed til sociale og økonomiske fortrin

Den centrale hypotese i dette projekt er, at socio-økonomiske, socio-demografiske, etniske og kulturelle mangfoldighed kan påvirke den sociale samhørighed, økonomiske resultater og social mobilitet for enkeltpersoner og grupper på en positiv måde. Under den nuværende langvarige økonomisk afmatning og øget konkurrence fra lande andre steder i verden (fx Kina og Indien), er det vigtigt at finde ud af, hvordan og under hvilke omstændigheder en europæisk urban mangfoldighed kan vendes til sociale og økonomiske fortrin. En bedre social samhørighed, større økonomiske resultater og øgede muligheder for social mobilitet vil gøre europæiske byer mere beboelig og mere konkurrencedygtige.

Forslag til nye styringsmodeller

Som et resultat af projektet vil nye og innovative politiske instrumenter og governance-aftaler blive foreslået. Det er instrumenter og aftaler som

  • anerkender byernes mangfoldighed som et positivt aspekt
  • øger samspillet og kommunikationen mellem de forskellige grupper i bysamfundet
  • øger deltagelsen til at opfylde behovene i de samfund

Rapporter

Læs mere i rapporterne:

Yderligere information om projektet findes på hjemmesiden:

http://www.urbandivercities.eu