Branchevejledning for energiberegninger

SBi har været projektleder på Branchevejledningen for energiberegning, der retter sig mod renovering af bygninger.

Lagt online: 28.11.2016

Udgivelse i to dele, der består af en vejledning til udførelse af retvisende energiberegninger samt en kort pjece til bygningsejere om usikkerheder ved energiberegninger.

Energiforbrug som søjlediagramFormålet med vejledningen er for det første at komme med et oplæg til kommunikation mellem bygherrer og rådgivere om energirenovering, så der gennem øget gennemsigtighed kan genskabes tillid til energiberegninger.

For det andet er målet at levere en guide til udførelse af retvisende energiberegninger, så der er enighed om ensartet brug af metoder til udførelse af energiberegningerne på tværs i byggebranchen.

Initiativet til branchevejledningen kommer fra byggebranchen selv. Energibesparelser og lavt energiforbrug i bygninger er højt på den politiske agenda, og samtidig er troværdigheden af energiberegninger et 'problembarn' i branchen.

Branchevejledningen for energiberegning retter sig mod renovering af bygninger, men den vil naturligt have stort overlap med beregning af energiforbrug ved nybyggeri. Således forventes metode og fremgangsmåde til både beregninger og vurdering af usikkerheder at være sammenfaldende.

Målgruppen er bygherrer med både mindre og større bygningsporteføljer og rådgivere, som leverer beregningsydelser i forbindelse med energirenoveringer.

Vejledningen er et resultat af et delprojekt under InnoBYG-projektet 'Bæredygtig energirenovering'.

SBi har været projektleder på vejledningen, der er udarbejdet af InnoBYG-medlemmer fra byggebranchen, herunder bygherrer, rådgivere og vidensinstitutioner. Ud over den tid og økonomi branchen har lagt i udarbejdelsen, er vejledingen, som andre projekter under InnoBYG, støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Ultimo 2016 er der opstart på en fortsættelse af projektet med en tilsvarende branchevejledning for indeklima samt en opdatering af branchevejledningen for energiberegninger - begge InnoBYG regi.

Hent publikationen Branchevejledning for energiberegninger (pdf, juni 2014).

Hent pjecen Usikkerheder ved energiberegninger (pdf, juni 2014).

SBi-forskere: Lone Hedegaard Mortensen, Jørgen Rose, Søren Aggerholm

Projektgruppen omfatter desuden: Steffen E. Maagaard (MOE), Birgitte Friis Dela Stang (Alectia), Peter Noyé (Niras), Morten Zimmermann (EKJ), Timo Noe Darling Schröder (3xB), Gunnar Bekker-Nielsen (DME Miljø), Kenneth Jørgensen (Jeudan ServicePartner), Michael Nielsen (COWI), Nikolaj Haaning (Rambøll), Inge Ebbensgaard (FRI), Mikael Koch (Danske Ark), Thomas Rysgaard Jacobsen (Bygningsstyrelsen), Ditte C. Kruhøffer (Bygningsstyrelsen), Alaedin Seyedi (Bygningsstyrelsen), Rasmus Lund Jensen (AAU).