BR15 - nu gælder det!

BR15 - nu gælder det!

1. juli trådte Bygningsreglement 2015 (BR15) i kraft, som eneste gældende bygningsreglement, efter det halve års overgangsperiode, hvor også BR10 har været gældende.

Samtidig udstedte Trafik- og Byggestyrelsen en ny udgave af BR15. Den tilhørende SBi-anvisning 258 om Bygningsreglement 2015 er derfor også udkommet i en ny udgave, der har indarbejdet ændringerne.

I den nye udgave af BR15 indføres blandt andet funktionsbaserede brandkrav for en række lager- og industribygninger. En anden ændring er, at trykprøvning af klimaskærmen fremover skal ske i henhold til DS/EN ISO 9972.

Den nye udgave af SBi-anvisning 258 er tilgængelig på www.anvisninger.dk og udkommer i trykt form primo september.

SBi tilbyder også et halvdagskursus om BR15, som foregår 1. september.

Yderligere oplysninger

Modtag Nyt fra SBi

Meld dig til SBi's nyhedsbrev og modtag nyt om forskning, udgivelser og kurser.

Bliv master i bygningsfysik

Master i bygningsfysik
Vil du gerne blive bedre til at løse komplekse bygningsfysiske opgaver?

Master i bygningsfysik